Oppgaver

Korona-oppdatering: 

- Hverandreretting utgår. Innleverte oppgaver rettes av gruppelærer og gir poeng dersom dere har gjort en ordentlig innsats. 

- Alle løsningsforslagene er gjort tilgjengelig (bortsett fra innleveringsoppgaven). 

Dere vil få et sett med oppgaver til hver uke. Ukeoppgavene er en blanding av oppgaver fra boka, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver. I tillegg lønner det seg å løse flere oppgaver fra boka. Vi forventer at dere gjør alle ukeoppgavene.

En av oppgavene til eksamen vil bli hentet direkte fra ukeoppgavene. 

Løsningsforslag

Dere får mest ut av å løse oppgavene uten fasit, ved å diskutere med medstudenter og gruppelærer (i regneøvelsene) når dere står fast. Dere kan også stille spørsmål til ukeoppgavene i Canvas. Løsningsforslag som pdf blir gjort tilgjengelig i Canvas ved slutten av uka.

Oppgaver med videoløsning

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med kursiv. Løsningen av denne oppgaven ligger som video på Canvas. Formålet med dette er at dere skal få se eksempler på hvordan vi ønsker at dere skal gå frem når dere løser oppgaver i fysikk. Gjør oppgaven selv først, så godt dere klarer, før dere ser videoen. 

Tavlegjennomgang på regneøvelsen

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med *stjerner*. Denne oppgaven vil gruppelærer gjennomgå på tavla på starten av regneøvelsen samme uke. Dere bør prioritere å prøve å gjøre denne oppgaven før dere går på regneøvelsen.  

Innlevering og hverandreretting

I hvert oppgavesett er en oppgave markert med fet skrift. Denne oppgaven har dere mulighet til å levere i Canvas innen den oppgitte fristen. Skriv løsningen på papir, ta bilde og last det opp i Canvas under "oppgaveinnlevering". Dersom du har levert en oppgave, vil du etter innleveringsfristen bli automatisk tildelt en annen innlevert oppgave som du skal rette/kommentere. Følg den vedlagte rubrikken for oppgaveretting. For at hverandrerettingen skal bli godkjent må du svare utfyllende på hvert spørsmål i rubrikken ("ja" eller "flott!" holder ikke). 

Formålet med hverandreretting er at dere skal få en god forståelse av våre forventninger for hvordan fysikkoppgaver skal løses og formidles skriftlig. Dere vil lære minst like mye av å rette andres oppgaver som å levere og få tilbakemelding på deres egne oppgaver.  

Innlevering med tilbakemelding fra gruppelærer

I tillegg til de vanlige innleveringene har hver student mulighet til å levere inntil to oppgaver (selvvalgt, fra ukeoppgavene) og få tilbakemelding på disse fra gruppelærer. Leveringen skjer via Canvas og tilbakemelding vil bli gitt innen to uker fra innlevering. Det gis ikke poeng for denne aktiviteten. 

Publisert 25. okt. 2019 12:49 - Sist endret 27. mars 2020 09:09