Undervisning

FYS1001 har 6 timer undervisning per uke, fordelt på to timer forelesning, to timer seminar og to timer regneøvelser.

Forelesninger

Forelesningene (to timer per uke) vil gi en innføring og oversikt over pensum i emnet. Forelesningene vil bli lagt ut som podcast i etterkant, men det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene. Det gir derfor størst læringsutbytte å være til stede. 

Seminarer

I seminarene (to timer per uke) vil dere jobbe i grupper med aktiviteter som øker forståelsen for faget. Aktivitetene er tilpasset faginnholdet for hver uke, og vil variere mellom praktiske oppgaver, enkle programmeringsoppgaver (vi bruker Jupyterhub), diskusjonsoppgaver og regneoppgaver. Vi anbefaler at dere prioriterer å delta på seminar selv om dere føler at dere henger etter i pensum. Dere kommer fortere inn i stoffet ved å delta i diskusjonene med medstudenter og gruppelærere enn ved å lese alt på egenhånd. 

Regneøvelser (Grupper)

Regneøvelsene (to timer per uke) brukes i hovedsak til å øve på å regne oppgaver. Her kan dere jobbe med ukeoppgavene, og dersom dere er ekstra raske kan dere jobbe videre med flere oppgaver fra boka eller gamle eksamensoppgaver. Gruppelærer vil gå gjennom en oppgave (markert i oppgavesettet) i plenum i starten av timen, og ellers være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Husk at ingen spørsmål er for dumme!

På regneøvelsene skal dere alltid jobbe sammen med medstudenter om oppgavene. Det gir mye større læringsutbytte å diskutere seg gjennom en oppgave enn å gjøre den på egenhånd.

Hver uke gir vi tilbud om en snublegruppe. Denne er ment for studenter med mangelfull bakgrunn i matematikk. Her vil faglærer gå ekstra nøye gjennom den viktigste matematikken for den aktuelle uka. Dere kan velge å komme på snublegruppa istedenfor deres vanlige gruppe, eller i tillegg til vanlig gruppe. 

Vi har også en grublegruppe hver uke. Denne er ment for studenter som har fysikkbakgrunn fra før og/eller ekstra interesse i faget og vil komme dypere ned i de enkelte temaene enn det vi får gjort i den ordinære undervisningen. Dere kan velge å komme på grublegruppa istedenfor deres vanlige gruppe, eller i tillegg til vanlig gruppe. 

Ukeoppgaver

Dere vil få et sett med oppgaver til hver uke. Ukeoppgavene er en blanding av oppgaver fra boka, tidligere eksamensoppgaver og andre oppgaver. I tillegg lønner det seg å løse flere oppgaver fra boka. Vi forventer at dere gjør alle ukeoppgavene.

Les mer om ukeoppgaver, løsningsforslag, videoløsninger og hverandrerettinger her

En av oppgavene til eksamen vil bli hentet direkte fra ukeoppgavene. 

Av Anja Røyne
Publisert 25. okt. 2019 12:58 - Sist endret 25. okt. 2019 12:58