Hjelpemidler på eksamen. Tillatte hjelpemidler …

Hjelpemidler på eksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen vil være de samme som for tidligere år. Merk at du kan ta med inntil to A4-ark (altså fire sider) med egne notater. Du kan skrive så tett du vil for hånd eller maskin. Se under gruppeoppgavene for link til tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 10. des. 2003 01:00 - Sist endret 15. sep. 2004 11:58