En oppklaring om datalab/gruppetimer

Vi skiller ikke mellom gruppetimer og datalab i dette kurset. All gruppeundervisningen foregår på et rom der det står datamaskiner, men de fleste velger å bruke mesteparten av tiden til å regne på papir og til å få hjelp med de vanlige ukeoppgavene.

Publisert 6. sep. 2013 12:16