Skriveleif i labøvelse 2 prelab-oppgave 3 rettet

Det andre spørsmålet skulle ha vært "Hvis tangenten til B vs. H for høye verdier av H er linjen B=B_0+μ_0 H, hva er den maksimale verdien av M?"

En ny versjon av "labintro og øvelser" er nå lagt ut.

Publisert 4. nov. 2013 09:02