Pensum/læringskrav

Pensum til eksamen (oppdatert 13. november 2013)

Pensum til endelig eksamen er kapitlene 21 - 32 i Young and Freedman.

Tillatte hjelpemidler på midtveis og på endelig eksamen er:

  • Formelark (blir delt ut på eksamen)
  • Angell (eller Øgrim) og Lian: Fysiske størrelser og enheter
  • Rottmann: Matematisk formelsamling
  • Godkjent kalkulator

 

Lærebøker:

H.D. Young and R.A. Freedman: University Physics, Pearson, volume 2. (Finnes på Akademika)

Kapitlene 21.1 - 32.2 er pensum. Dessuten vil noen notater bli gjort tilgjengelig. Infomasjon om hvilke deler av notatene som er pensum vil komme senere.

Aktuell støttelitteratur:

D.J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics, Pearson

Første kapitel her gir en pedagogisk innføring i vektorregning, vektoroperatorer og forskjellige integralteorem som vi behøver. I tillegg gir resten av boken en meget god presentasjon av elektromagnetisk teori, men etterhvert på et noe høyere nivå enn hva som kreves i dette kurset. Boken er ideell for de som vil lære mer og/eller vil gå videre i dette feltet.

E. Lillestøl, O. Hunderi og J.R. Lien: Generell fysikk, Bind 2, Universitetsforlaget

Publisert 16. aug. 2013 14:12 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50