Eksamensforberedelser

Her kommer noen råd og litt info til eksamensforberedelser.

1. Gjør alle ukesoppgavene (første gangen uten løsning), og repeter ved å se på løsningen. Ukesoppgavene er eksamensrelevante - det har til og med blitt lovet at en av oppgavene på eksamen tar utgangspunkt i en ukesoppgave. Det kan f.eks. innebære at 2-3 deloppgaver på eksamen blir nesten like til tilsvarende deloppgaver fra ukesoppgaver. Spør gjerne hvis det er noe du lurer på. Du må ha full kontroll på dette.

2. Gjør tidligere eksamensoppgaver, mest mulig uten å se på løsning. I stedet for å se på løsningen når det er noe du lurer på, les rundt temaet/metoden i oppgaven i pensumlitteraturen. På denne måten kommer du kanskje gjennom hele pensum i en mer "aktiv" form for lesing? Noen oppgaver er ekstra vanskelige. Ikke bruk mye tid på de vanskelige oppgavene før du har rimelig kontroll på de andre oppgavene.

Det fins mange oppgaver fra FYS1120 og TFE4120:

TFE4120: Samme faglærer som FYS1120 i år. Også flervalgsoppgavene er lærerike, men det vil ikke bli flervalgsoppgaver på avsluttende eksamen i FYS1120 i år. Her er det noen tips til noen av de vanskeligere flervalgsoppgavene. Det er noen få oppgaver som inneholder vektorpotensialet A, og noen få som handler om svingninger på en streng; disse er ikke relevante. Ellers er alle eksamensoppgavene relevante. Men det er ingen oppgaver som handler om kretser. Se derfor ekstra på ukesoppgavene som handler om kretser, og også noen eksamensoppgaver fra FYS1120 om kretser.

FYS1120: Mye fine og relevante oppgaver. Forskjellige faglærere, og litt forskjellig fokus på ulike år. Enkelte år er det noe mer fokus på tallsvar og kretser enn det har vært i år, og lite eller ingenting om de elektromagnetiske lovene på differensialform og bruken av disse.

Det blir gitt ut en prøveeksamen, med et utvalg oppgaver som dekker pensum nogenlunde. Disse oppgavene vil for det meste være hentet fra tidligere eksamenssett i TFE4120 og FYS1120.

Årets eksamen vil ikke inneholde flervalgsoppgaver. Formelarket blir vedlagt. Eksamen vil selvfølgelig bestå av nye oppgaver, og kan også inneholde oppgaver i en annen stil enn tidligere, men det å gjøre tidligere eksamensoppgaver er uansett super trening og fin, aktiv form for læring. Eksamensoppgaver er ofte gjennomtenkte og gode, og handler om flere deler av pensum på en gang.

Det er hjelp å få i gruppetimene! Du kan også prøve piazza, og vi oppfordrer til å hjelpe hverandre både på piazza og ellers! På gruppetimene er det ekstra god veiledningskapasitet tidlig på morgenen.

(Denne beskjeden er skrevet før eksamen har blitt laget. Det er ikke noe informasjon mellom linjene som skal peke til hvordan eksamen kommer til å bli, kun generell informasjon.)

Publisert 13. nov. 2017 09:06 - Sist endret 14. nov. 2017 07:43