Prøveeksamen

Prøveeksamen og løsning fins nederst på siden med ukesoppgavene. Prøveeksamen er i en stil slik at den like gjerne kunne vært faktisk eksamen. Men oppgavene er selvfølgelig forskjellige, og det kan også forekomme oppgaver i en annen stil. Arbeidsmengden er ikke nødvendigvis helt lik, men heller ikke veldig forskjellig. Det er vanskelig å bedømme vanskelighetsgrad, men jeg vil tro årets eksamen vil ha samme vanskelighetsgrad eller være noe enklere enn denne prøveeksamen. Men dette er sterkt avhengig av kunnskap og erfaring med ulike deler av pensum og ulike typer oppgaver.

Publisert 17. nov. 2017 11:53 - Sist endret 17. nov. 2017 12:03