Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver, skriftlig eksamen midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

En obligatorisk numerisk oppgave og lab.-arbeid som må være godkjent før avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 12. oktober kl. 09:00 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 4. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. okt. 2019 07:41