Ukesoppgaver

Gjør alle ukesoppgavene grundig, uansett om de er obligatoriske eller ikke. En av oppgavene som fins i disse oppgavesettene vil bli brukt som utgangspunkt for en av oppgavene på eksamen.

Ukesoppgave 2 (og også en senere ukesoppgave) er obligatorisk og skal leveres inn.

Godkjenning av obligatoriske oppgaver:

For å få godkjent obligatoriske oppgaver må man ha gjort et ærlig forsøk på å løse alle deloppgaver, og om lag 70 % må være løst på en tilfredsstillende måte.

På oblig 1 kan man velge om man vil levere oppgaven i Devilry eller om man vil få live-retting (sanntidsretting) i løpet av den siste uken før innleveringsfristen. Live-retting innebærer at man går igjennom besvarelsen sammen med en gruppelærer og enten får oppgaven godkjent der og da, eller får tilbakemelding på hvilke deler av besvarelsen som må forbedres. I det siste tilfellet kan man få en ny runde med live-retting når man har gjort eventuelle forbedringer av oppgaven.

For oblig 2 godtar vi kun innlevering av et dokument i pdf-format vha. Devilry. 

Løsningsforslag legges ut på lørdager. For obliger lørdagen en uke etterpå.

 

Uke Ukesoppgave Løsningsforslag Levering
34 og 35 1 1  
36 og 37 2 (oblig) 2 15. sept. i Devilry eller live-retting 8.-15. sept.
38

3 

laplace.py

laplace.m

3  
39 4 4  
40 5 5  
41 Øvingsoppgaver   Øve til midttermineksamen (12. okt.)
42 og 43 6 (oblig 2) 6 27. okt. i Devilry. Det blir ikke live-retting av oblig 2
44 7 7  
45 8 8  
46 9 9  
47 10 10  
48 11 11  

Her er prøveeksamen og prøveeksamen med løsningsforslag.