Formidlingsøvelse

I løpet av semesteret skal alle studenter i FYS1120 gjennomføre en såkalt formidlingsøvelse. Dere vil bli plassert på ett av de oppsatte tidspunktene for formidlingsøvelse slik de framgår på timeplanen, og dere trenger kun møte opp på dette ene tidspunktet for formidlingsøvelse. Det vil være inntil 9 studenter på hver av samlingene, og hver student vil få 10 minutter til å presentere et fysikk-historisk tema. Dere står veldig fritt til å velge i hvor stor grad dere vil fokusere på fysikk og og i hvor stor grad dere vil fokusere på historisk. Altså er det lov å snakke mye fysikk og lite historikk, eller mye historikk og lite fysikk, eller noe midt imellom. Etter presentasjonen vil de andre studentene og en gruppelærer gi tilbakemelding på presentasjonen. Når du forbereder presentasjonen, husk at målgruppa er dine medstudenter, ikke så mye gruppelæreren.
 
Liste over studentgrupper og tider for formidlingsøvelse finnes her.

Eksempler på temaer: ”Einsteins tid på patentkontoret i Bern”, ”Feynmans rolle i Manhattan-prosjektet”, ”Var det Newton eller Leibniz som oppdaget kalkulus?”, ”Hylleraas’ vei til heliumligningen”, "Eksperimentell test av Coulombs lov", "På hvilken måte er den spesielle relativitetsteorien innebygd i klassisk elektromagnetisme", "Massebegrepet", "Illustrative eksperimenter i termodynamikk for videregående skole", "Trådløs overføring av energi", ...

Presentasjonen må godkjennes av gruppelærer, og dokumenteres i etterkant, men vil ikke inngå i karaktersettingen. Dokumentasjonen i etterkant kan være en fil med slides, et manus, en utfyllende disposisjon eller foredragsnotater. Hensikten er å dokumentere at man har forberedt innlegget sitt. Man må angi vesentlige kilder som er brukt både under selve presentasjonen og i dokumentasjonen som sendes inn i etterkant.

Dersom man har blitt satt opp på et tidspunkt som absolutt ikke passer kan man søke om å få endret tid for presentasjonen. For de som er syke på selve dagen vil vi arrangere oppsamlingsheat mot slutten av semesteret (samme dokumentasjonskrav for sykdom som ved utsettelse av obligatoriske oppgaver).

For noen tips til presentasjoner anbefaler vi denne siden på SøkOgSkriv.

Spørsmål om formidlingsøvelsen kan rettes til Henrik Sveinsson (henriasv@fys.uio.no).

Publisert 10. aug. 2017 21:33 - Sist endret 6. sep. 2017 18:37