Beskjeder

Publisert 2. jan. 2019 16:07

Sensuren er ferdig og forventes å være tilgjengelig den 3/1. Karakterfordelingen var: A: 18, B: 29, C: 33, D: 20, E: 25, F: 26. Sensorveiledning blir lagt ut sammen med løsningsforslag til oppgavene.

Publisert 13. des. 2018 14:51

Eksamensoppgavene og løsningsforslag ligger nå under tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 3. des. 2018 12:47

Det blir eksamensverksted i Tidrommet fredag 7. desember kl 12:15-16:00. 

Vi hjelper dere med øvingsoppgaver og svarer på det vi kan svare på av spørsmål. 

Anders Malthe-Sørenssen er til stede 1215-1430 og Henrik Sveinsson er til stede 12:15-16:00. 

 

Publisert 13. nov. 2018 09:10

De som ønsker å delta i intervjuer i forbindelse med forskningsprosjektet til Tor Odden kan bruke følgende sign-up link

https://nettskjema.no/a/106428 

Alle som deltar i intervju vil få et gavekort på 400kr. Det er begrenset plass, så vær rask med å melde deg på!

 

Publisert 8. nov. 2018 11:27

Velkommen til veiledning i rom FV414 på torsdag 8/11.

Publisert 2. nov. 2018 12:54
Publisert 29. okt. 2018 12:17

Lab-øvelser begynner denne uken. Alle øvelsene og informasjon om øvelsene ligger nå ute her. Lykke til med arbeidet.

Publisert 25. okt. 2018 16:10

Det blir satt opp en ekstra økt med orakel fredag 26. november kl. 1415-1600 i Tidrommet. 

Publisert 18. okt. 2018 12:28

Info-møtet om Computational Essay prosjektet ble flyttet. Hvis du ikke fikk vært til stede på møtet, og ikke har gitt beskjed til meg, send meg en mail, så får du nødvendig informasjon. Dere kan nå finne informasjon om prosjektet på JupyterHub.uio.no . På mandag vil vi sende ut en mail til alle påmeldte med informasjon og påmelding til bestemte essay-prosjekter. Lykke til!

Publisert 18. okt. 2018 11:25

Det er orakeltjeneste i Tidrommet hver torsdag kl. 1215-1400. Her kan du stille spørsmål knyttet til hjemmeoppgavene.

Publisert 17. okt. 2018 14:45

Det er satt opp en Gruppe 21 for de som ennå ikke har fått gjennomført den obligatoriske formidlingsøvelsen. Ta kontakt snarest dersom du ønsker å delta i denne gruppa.

Publisert 15. okt. 2018 13:35

Vi møtes torsdag for å diskutere computational essay prosjektet for de av dere som har valgt dette. Hvis dette tidspunktet ikke passer for deg ta kontakt med Anders ( malthe (at) fys.uio.no ). Vi satser på å møtes i Store Fy. På dette møtet vil vi presentere hvilke prosjekter dere kan velge mellom og informere om arbeidsformer og oppfølging. Velkommen!

 

Publisert 15. okt. 2018 10:31

Fysisk fagutvalg arrangerer (tradisjon tro) en hyttetur for alle som tar FYS1120 - kalt Felttur. Den skal i år være lørdag 27. oktober til søndag 28. oktober, på KSI-hytta i Nordmarka. Det blir faglig opplegg fra tidligere elmag-studenter, og selvfølgelig sosialt og trivelig. 

Påmelding skjer via dette nettskjemaet:

https://nettskjema.no/a/104218.html

Egenandelen er på 100 kr. 

Her er link til facebookarrangement:

https://www.facebook.com/events/349890149085504/

Publisert 10. okt. 2018 11:35

Da er midtveis overstått. Oppgavesettet ser ut til å ha vært brukbart klart, med noen unntak. I oppgave 19 (ekvispotensial-kurver) vil vi regne svaret \hat{x} og \cos \theta \hat{x} som riktige svar. I oppgave 9 (flux av homogent E-felt), var alle enhetene på svarene gale, men det burde ikke påvirke svarene. I oppgave 13 (Python-program) kunne uttrykket "alle steder i rommet" være uklart, men det burde ikke påvirke hva som kunne tolkes som riktig svar på oppgaven. Hvis dere har spørsmål til oppgavene er dere velkommen til å diskutere på piazza eller til å spørre meg eller gruppelærere.

Publisert 8. okt. 2018 13:29
evaluate[listingDisplayedMessage]: Must supply html to truncate
Publisert 5. okt. 2018 22:34

Siden dere ikke kan ha med formelarket og dette heller ikke deles ut på midtveiseksamen har jeg her laget en liste over hva dere forventes å kunne av formler til midtveiseksamen:

Coloumbs lov, E-felt for punktladnings-, linjeladnings-, flateladnings- og romladnings-tetthet, Gauss lov, definisjon av skalarpotensial, og skalarpotensialet for punktladning, linje-, flate- og romladninstetthet, hvordan finne E fra skalarpotensialet, Gauss lov for dielektriske medier, grensebetingelser for D og E, Poissons og Laplace likning og numerisk løsning av denne, egenskaper til ideelle ledere, definisjon av kapasitans, strøm som integral over strømtetthet, ohms lov (J=sigma E), definisjonen av resistans, bevaringsloven for ladning på integral og differensial form, Kirchoffs strømlov, Biot-Savarts lov, Lorentz kraft på ladninger og strømelementer, Amperes lov.

Publisert 5. okt. 2018 22:25

Dere kan nå finne gruppeoppgaver fra tidligere grupper her:

https://uio-ccse.github.io/fys1120/tutorials/book.html

Mer informasjon om gruppeoppgavene og ukesoppgavene finner dere her.

Publisert 4. okt. 2018 08:59

Orakel-tjeneste som gir hjelp til hjemmeoppgavene er flyttet til Torsdager kl. 1215-1400 på Tidrommet. Denne endringen gjelder for reste av semesteret.

Publisert 3. okt. 2018 15:40

Til alle FYS1120-studenter.

Det er nå mulig å bytte til en annen laboratoriegruppe i Studentweb. Det forutsetter at det er ledig plass på gruppa du ønsker å bytte til.

Etter den 10. oktober vil det ikke lenger være mulig å bytte gruppe.

Oversikt over tid og sted for de forskjellige labgruppene finner du her: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS1120/h18/timeplan/index.html#6-1


Med vennlig hilsen
Espen Murtnes
Studieadministrasjonen

 

Publisert 28. sep. 2018 14:24

Tidrommet forberedes til arrangement i morgen, derfer er orakel avlyst. Jeg går en runde i små-rommene utenfor kl 15 hvis noen har spørsmål.

Publisert 28. sep. 2018 10:10

Midtveiseksamen er den 10/10. Midtveiseksamen teller 25% av sluttkarakteren. Dere får ikke en egen karakter på midtveiseksamen, kun et tallresultat. Eksamen vil kun bestå av flervalgsoppgaver. Det er kun ett riktig svar per oppgave.

Dere kan øve til midtveiseksamen ved å se på oppgavene for 2017 og øvingsoppgavene for 2017 som dere finner under Eksamensoppgaver . Merk at oppgavene for 2017 finnes både med og uten løsninger - det er lurt å bruke den uten løsninger når dere øver!

Eksamen vil dekke pensum t.o.m. Amperes lov. Pensum er definert av kompendium, forelesninger, oppgaver, og materiale på JupyterHub.

Flere av oppgavene vil være (nær) identiske med oppgaver dere har løst på forelesningene og på gruppene, men i flervalgsform. 10% av eksamen vil omhandle numeriske metoder i elektromagnetisme slik de er brukt på forelesninger, i gruppene og i hjemmeoppgavene.

Publisert 20. sep. 2018 09:26

I Tidrommet fra 1015-1200 i dag (torsdag) er det orakel-tjenste for fys1120L studenter. (Dette kommer i tillegg til orakeltjenesten i morgen)

Publisert 13. sep. 2018 22:16

Vi har satt opp en ekstra gruppe/orakel-time så du kan få hjelp med hjemmeoppgavene. Timen er i Tidrommet fra 14-16 på fredag. Vi sees der!

Publisert 10. sep. 2018 12:25

Dere skal gjennomføre tre obligatoriske lab-oppgaver mellom 29. oktober og 16. november, og bør allerede være oppmeldt i en labgruppe. 

Det vil ut denne uka være mulig for dere å bytte labgruppe. Dette gjøres i StudentWeb, i fanen aktive emner. Gå inn på FYS1120 og trykk rediger i feltet undervisning. Her skal dere ha mulighet til å bytte til en ledig gruppe. Si ifra dersom du ikke har denne muligheten.

Siste frist for å bytte gruppe er 16. september. Vi vil ikke tillate noe bytting etter dette, bortsett fra ved sykdom eller lignende.

Tider for de ulike gruppene finner dere i emnets timeplan.


Med vennlig hilsen
Espen Murtnes