Hvilke formler må du kunne til midtveiseksamen

Siden dere ikke kan ha med formelarket og dette heller ikke deles ut på midtveiseksamen har jeg her laget en liste over hva dere forventes å kunne av formler til midtveiseksamen:

Coloumbs lov, E-felt for punktladnings-, linjeladnings-, flateladnings- og romladnings-tetthet, Gauss lov, definisjon av skalarpotensial, og skalarpotensialet for punktladning, linje-, flate- og romladninstetthet, hvordan finne E fra skalarpotensialet, Gauss lov for dielektriske medier, grensebetingelser for D og E, Poissons og Laplace likning og numerisk løsning av denne, egenskaper til ideelle ledere, definisjon av kapasitans, strøm som integral over strømtetthet, ohms lov (J=sigma E), definisjonen av resistans, bevaringsloven for ladning på integral og differensial form, Kirchoffs strømlov, Biot-Savarts lov, Lorentz kraft på ladninger og strømelementer, Amperes lov.

Publisert 5. okt. 2018 22:34 - Sist endret 8. okt. 2018 18:41