Informasjon om midtveiseksamen

Midtveiseksamen er den 10/10. Midtveiseksamen teller 25% av sluttkarakteren. Dere får ikke en egen karakter på midtveiseksamen, kun et tallresultat. Eksamen vil kun bestå av flervalgsoppgaver. Det er kun ett riktig svar per oppgave.

Dere kan øve til midtveiseksamen ved å se på oppgavene for 2017 og øvingsoppgavene for 2017 som dere finner under Eksamensoppgaver . Merk at oppgavene for 2017 finnes både med og uten løsninger - det er lurt å bruke den uten løsninger når dere øver!

Eksamen vil dekke pensum t.o.m. Amperes lov. Pensum er definert av kompendium, forelesninger, oppgaver, og materiale på JupyterHub.

Flere av oppgavene vil være (nær) identiske med oppgaver dere har løst på forelesningene og på gruppene, men i flervalgsform. 10% av eksamen vil omhandle numeriske metoder i elektromagnetisme slik de er brukt på forelesninger, i gruppene og i hjemmeoppgavene.

Publisert 28. sep. 2018 10:10 - Sist endret 28. sep. 2018 10:10