Gruppeoppgaver og Ukesoppgaver

I kurset har vi gruppeoppgaver og ukesoppgaver.

Gruppeoppgavene er ment å bli løst i gruppene hvor dere arbeider sammen om å løse oppgavene med veiledning fra gruppelærer. Oppgavene er ment å gi dere ferdighetene som er nødvendige til å løse hjemmeoppgavene - de skal gi dere et trinn mellom "worked examples" fra forelesninger, podcasts og kompendium og hjemmeoppgavene. Oppgavene har form at diskusjonsoppgaver og tutorials. Merk at oppgavesettene er ganske lange slik at de kan tilpasses forskjellige grupper. Det er ikke nødvendigvis meningen at dere skal regne gjennom alle disse oppgavene. Oppgavene har dessuten en progresjon, slik at de siste oppgavene - ekstraoppgavene - kan være ganske vanskelige.

Ukesoppgavene er det meningen dere skal gjøre hjemme etter gruppene. Noen av ukesoppgavene leverer dere inn som obliger og får tilbakemeldinger på. Dere kan stille spørsmål om ukesoppgavene i orakeltimen eller på piazza. Mange av oppgavene har fasit eller hint som kan åpnes umiddelbart. Løsningsforslag legges ut ca. en uke etter et oppgavene er lagt ut. Ukesoppgavene holder omtrent det nivået vi forventer på eksamen.

Du finner gruppeoppgavene på:

https://uio-ccse.github.io/fys1120/tutorials/book.html

 

Du finner ukesoppgavene på:

https://uio-ccse.github.io/fys1120/homework/book.html

Både gruppeoppgavene og ukesoppgavene er svært relevante for eksamen og minst en av eksamenoppgavene vil likne på en av disse.