Velkommen til Fys1120 høsten 2018

Velkommen til Fys1120 høsten 2018

I dette kurset går vi igjennom noen av de mest grunnleggende, vakre og anvendbare delene av fysikken – elektromagnetisme. Fra forskning vet vi at du lærer best ved å arbeide med oppgaver som hele tiden får deg til å strekke deg litt – det skal være litt vanskeligere enn det som er enkelt.

Forelesninger

Vi møtes to ganger i uken for en gjennomgang av sentrale elementer i pensum, diskusjonsoppgaver hvor du diskuterer med de rundt deg, live-coding hvor vi alle løser oppgaver sammen på datamaskinen, og gjennomgang av eksempler og oppgaver.

Gruppeøvinger

I gruppeøvelsene vil vi fortsette det gode arbeidet dere har gjort i Fys-mek1110. Øvelsene vil kreve aktiv deltagelse av deg som student – dere vil arbeide sammen i større og mindre grupper, dere vil diskutere problemstillinger og løse aktuelle problemstillinger. Dette er den viktigste delen av undervisningen.

Modellering og programmering

Noen øvelser på gruppene, i hjemmearbeidet og i obligene vil kreve modellering og programmering. Med modellering mener vi at du skal være i stand til å formulere forenklede modeller til å beskrive reelle, komplekse problemstillinger, og ved teori og programmering skal du kunne løse disse modellene, og relatere løsningen til den opprinnelige problemstillingen. Dette er en grunnleggende ferdighet i fysikk.

Obligatoriske oppgaver og midtveiseksamen

Kurset har to obligatoriske oppgaver og midtveiseksamen. Dette er unike muligheter for deg til å få tilbakemeldinger på ditt arbeid og til å kunne justere innsatsen.

Formidlingsøvelse og computational essay

I dette kurset skal vi øve på teknisk formidling av faget. Du skal gjennomføre en formidlingsøvelse hvor den enten presenterer en valgfri problemstilling fra fysikk eller du skriver et computational essay om et emne fra elektromagnetisme som du presenterer. Et computational essay er en rapport fra en mindre prosjektoppgave hvor du bruker teori og beregninger til å belyse en problemstilling, og skriver analysen i en Jupyter notebook. Vi åpner kun for at ca. 10% av studentene kan velge computational essay i år og vil basere opp på førstemann-til-mølla prinsippet. Studentene som velger computational essay vil presentere sine essays mot slutten av semesteret, mens de øvrige presentasjonene vil starte allerede i andre undervisningsuke.

Piazza

Vi bruker piazza for diskusjoner – slik dere er vant til i andre kurs!

Forelesninger i vektorkalkulus

I elektromagnetisme kommer vi til å trenge vektorkalkulus. Ikke alle har jobbet like mye med dette fra før av, derfor har vi en serie på fire forelesninger (i tillegg til vanlig undervisning) som gir en innføring. Dette er ment som et supplement til dem som enten ikke har tatt MEK1100, eller som vil ha eller trenger ekstra trening i vektorkalkulus.

Kartleggingsprøver

Vi vil i dette emnet bruke kartleggingsprøver. Dette er standardiserte prøver som ikke teller på karakteren, men som vil gi deg og oss en tilbakemelding på hvilke elementer av pensum du mestrer. Vi bruker dette til å tilpasse undervisningen til de kunnskaper og ferdigheter dere som gruppe har. Det er ikke obligatorisk å delta i kartleggingsprøvene, men vi anbefaler å gjøre det.

Forskning på din læring

Vi vil i dette kurset legge til rette for forskningsprosjekter som skal forstå hvordan dere som studenter bruker numeriske metoder og lærer fysikk i kurs hvor numeriske metoder blir brukt aktivt. Vi gjør dette for å bygge bedre forståelse for hvordan studenter lærer, slik at undervisningen kan bli bedre.

Laboratorieøvelser

Det er obligatoriske lab-øvelser i emnet som må gjennomføres for at du skal kunne ta eksamen i emnet. Dette beskrives på egne sider på emnesiden.

 

Lykke til!

Hilsen oss i undervisningsteamet

Publisert 10. aug. 2018 19:19 - Sist endret 16. aug. 2018 21:44