Beskjeder

Publisert 7. jan. 2020 12:50

Sensuren ble lagt ut den 6.1.2020. Du finner sensorveiledningen her.

Publisert 11. des. 2019 13:26

Eksamenssettet og løsningsforslag ligger nå ute under tidligere eksamensoppgaver. Sensur blir først ferdig umiddelbart etter nyttår.

Publisert 9. des. 2019 16:15

Vi fikk i år in svært mange interessante computational essays, og vi vil gjerne synliggjøre det gode arbeidet dere har gjort med disse prosjektene. Vi vil derfor gjerne publisere et utvalg computational essays som eksempler på hvordan essay kan se ut, hva slags temaer som kan tas opp, og hvilke metoder som brukes. Vi ber derfor om tillatelse til å publisere ditt essay i forbindelse med omtale av emnet. 

Registrer deg på dette nettskjemaet for å gi oss tillatelse til å publisere ditt computational essay: https://nettskjema.no/a/133355

Vi kan dessverre ikke garantere at alle essays blir publisert. Vi ønsker å synliggjøre et utvalg av essays som representeres forskjellige tilnærminger og problemstillinger, og hvorvidt ditt essay blir publisert eller ikke reflekterer ikke kvaliteten på essayet.

Publisert 5. des. 2019 14:28

Det blir fys1120-orakel i Origo fredag 6/12 fra 1015-1200. Her kan du stille spørsmål som du lurer på før eksamen. Velkommen!

Publisert 18. nov. 2019 22:09

Her finner dere programmet som løser Laplace likning med maskinlæring som jeg viste på forelesningen i dag (du må lagre denne og åpne den som jupyter notebook). Merk at dette krever at du har installert jax på din maskin. Kjører du anaconda gjøres det med ´conda install jax´.

Publisert 13. nov. 2019 11:31

Fysisk Fagutvalg inviterer alle som tar FYS1120 til årets hyttetur 23.-24. november! Turen går til farmasihytta, og frist til påmelding er allerede på fredag den 15. november. Det er begrenset med plasser, så det vil være de første 30 påmeldte som får plass. Prisen er på 100kr per person og dekker overnatting og tre måltider, pluss snacks.

Publisert 31. okt. 2019 22:34

Gruppene 4,5 og 9 er lagt ned pga. lavt oppmøte. De som er påmeldt disse gruppene bes møte på en av de andre gruppene.

Publisert 29. okt. 2019 08:32

Laboratorieundervisningen begynner denne uken. Husk å sjekke hvilken lab-gruppe du er oppmeldt til. Før du møter på lab'en er det en prelab som beskrevet i oppgavene. Du finner mer informasjon om øvelsene her. Laboratorieøvelsene er et arbeidskrav i emnet og må være gjennomført for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Publisert 24. okt. 2019 15:02

Vi har fått en del henvendelser fra studenter som ønsker å bytte gruppe. Det vil ikke være mulig å bytte gruppe uten å ha tungtveiende grunner, slik som sykdom eller kollisjon med annen obligatorisk aktivitet. Du kan sende en henvendelse til studieinfo@fys.uio.no og forklare hvorfor du har et behov for å bytte gruppe, så vil vi se på det. Bytte av gruppe må skje innen 4. november, bortsett fra ved akutt sykdom. 

Det er mulig å gjennomføre denne øvelsen alene eller i par. Dersom du ikke fikk gjennomført øvelsen når du skulle, bør du forsøke å gå sammen med en student som ennå ikke har gjennomført øvelsen.

Hvis du bestod formidlingsøvelsen i 2018 trenger du ikke gjennomføre øvelsen i år. 

Spørsmål om gjennomføring av Computational Essay kan rettes til emneansvarlige.

Publisert 15. okt. 2019 10:47

Oblig03 ligger nå ute sammen med gruppeoppgaver for neste uke.

Publisert 14. okt. 2019 09:03

Det er ingen forelesning den 14/10.

Publisert 9. okt. 2019 23:51

Innlevering og presentasjoner av computational essays begynner den 14.10. Husk å sjekke når du skal presentere. Det er en utførlig beskrivelse av prosjektet på hjemmesidene. Det blir gitt veiledning på torsdager kl. 08-10 (fellesøvelser) og på fredager kl. 10-12 (fellesøvelser, i Origo). Lykke til med arbeidet!

Publisert 9. okt. 2019 23:49

Fasit til midttermin-eksamen ligger nå under tidligere eksamensoppgaver. Det ble gitt 1 poeng per deloppgave, slik at maksimum score var 20. Midttermineksamen teller 25% av den endelige scoren/karakteren i emnet.

Publisert 1. okt. 2019 17:25

Eksamenssettet for midttermin 2018 ligger nå under tildligere eksamensoppgaver.

Publisert 23. sep. 2019 14:10

Oblig02 er lagt ut - frist er søndag 06/10 kl. 23:59. Lykke til!

Publisert 15. sep. 2019 19:32

Forelesningsnotater med alle programmer er lagt ut her.

Du kan nå finne en liste over hvilken gruppelærere som hører til gruppen du er meldt på her.

Publisert 13. sep. 2019 10:00

Her får du hjelp med oblig 1

Publisert 9. sep. 2019 08:50

Oblig01 ligger nå ute! Det blir hjelp med obligen på torsdag og fredag. Lykke til!

Publisert 26. aug. 2019 17:37

Det skal nå være sendt inn kartleggingsprøve til alle studentene som jeg har på mine lister. Fristen for å gjøre denne er fredag. Det tar ca. 30-40 minutter å gjennomføre testen. Lykke til! (Deltagelse i begge kartleggingsprøvene gir fritak for en oblig.)