Kartleggingsprøve

Det skal nå være sendt inn kartleggingsprøve til alle studentene som jeg har på mine lister. Fristen for å gjøre denne er fredag. Det tar ca. 30-40 minutter å gjennomføre testen. Lykke til! (Deltagelse i begge kartleggingsprøvene gir fritak for en oblig.)

Publisert 26. aug. 2019 17:37 - Sist endret 26. aug. 2019 17:37