Obligatoriske oppgaver

Det er fire obligatoriske oppgaver i kurset som må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Hvis du deltar på min 75% av gruppetimene får du fritak for en obligatorisk oppgave. Hvis du deltar i begge kartleggingsprøvene får du også fritak for en obligatorisk oppgave. Oppgavene blir lagt ut sammen med hjemmeoppgavene og merkes som obliger. Oppgavene skal leveres i Devilry. Vi legger ut oppgavene om lag en uke før innleveringsfristen. Husk forøvrig at computational essay er obligatorisk. 

Frister

Obligatorisk oppgave 1: Søndag 15/9

Obligatorisk oppgave 2: Søndag 6/10

Obligatorisk oppgave 3: Søndag 27/10

Obligatorisk oppgave 4: Søndag 17/11

Publisert 7. aug. 2019 16:37 - Sist endret 16. okt. 2019 16:37