53 kandidater leverte eksamensbesvarelse våren 2005. Karakterene fra eksamen fordeler seg slik: A=19%,B=26%,C=21%,D=8%,E=4%,F=24% Alle kandidater som har gyldig fravær fra eksamen eller har strøket til ordinær eksamen kan melde seg til ny eksamen eller utsatt eksamen i august. Se informasjon på nettet

30. juni 2005 15:01

Forslaget til løsning på eksamensoppgavene er nå justert. ( Takk for rask tilbakemelding )

3. juni 2005 11:55

Eksamensoppgavene for våren 2005 og forslag til løsning ligger på nett. Se under regneøvelser.

2. juni 2005 12:22