Semesterside for FYS1210 - Vår 2016

Forelesningsnotater fra oppsummeringen av kurset finnes her.

Oppsumeringen om BJTer, skrevet av Ivar finner du her.

2. juni 2016 12:14

Rettelse av feil i oppgave og fasit for eksamen høsten 2015 oppgave 4a og hva som ble gjennomgått på forelesning.

I oppgaven skal man finne Thevenin-ekvivalenten for forspenning av basen og regne ut Thevenin- spenningen. Det gir ikke mening å bruke Thevinin i dette tilfellet, så se bort i fra dette spørrsmålet. Vi bruker Thevinin for transistorforsterkere når basen er forspennt  med en spenningsdeler, se oppgave 4 våren 2015 for et eksempel på det.

2. juni 2016 12:12

Robin, en av deres medstudenter, har laget et sammendrag av kurset som han deler med dere alle. 

https://github.com/byllgrim/fys1210/raw/master/fys1210.pdf

Det er et meget godt sammendrag, men det taes forbehold mot eventuelle feil.

19. mai 2016 10:26