Semesterside for FYS1210 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Nå er sensuren i FYS1210 klar, og den vil bli registrert i Studentweb om kort tid. Det er laget et løsningsforslag med sensorveiledning for eksamenen som vi anbefaler å ta en kikk på.

26. juni 2019 12:48

Vi oppfordrer de som har godkjente labøvelser fra tidligere og som ikke har planer om å gjennomføre labøvelsene i år, om å melde seg av undervisningen i emnet og slik frigjøre plass til andre som ønsker å ta emnet. Du trenger kun å være meldt til eksamen dersom du bare tenker å ta eksamen.

Hilsen Studieadministrasjonen

16. jan. 2019 15:42

Husk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag den 14.01. klokken 14.15-16.00. Kurset vil bli forelest i Lille fysiske auditorium som du finner i andre etasje i fysikkbygningens vestfløy.

Dersom du ikke kan møte må du ta kontakt med studieinfo@fys.uio.no.

7. jan. 2019 10:11