Beskjeder

Publisert 8. juni 2006 13:41

Løsningsforslag til eksamen 7.juni finnes her

Publisert 31. mai 2006 18:21

Det er lagt ut ny versjon av oppgavesett med løsningsforslag for eksamen 2005H (19. august 2005). Beklageligvis var det lagt ut uferdige versjoner. De korrekte versjonene har "ver3" i filnavnene.

Ønsker dere alle lykke til på eksamen!

Publisert 29. mai 2006 01:05

Plenumsregningene er nå avsluttet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". En A4 side med egne notater. Det kan altså kun skrives på en enkelt side av et ark

Publisert 18. mai 2006 12:15

Forelesningene er nå avsluttet.

Til plenumsregningen tirsdag 23. mai gis det ikke nye oppgaver. Har dere ønsker om gjennomgang/spørsmål av f.eks. tidligere gitte oppgaver/eksamensoppgaver gi beskjed om dette ved å sende e-post senest mandag 22. mai til Hans Pecseli (Hans.Pecseli#fys.uio.no) med kopi til Arne Dahlback (Arne.Dahlback#fys.uio.no) (bytt ut # med @ i e-postadressene).

Publisert 15. mai 2006 02:23

Hele pensum er nå gjennomgått. Forelesningstimen tirsdag 16. mai brukes til gjennomgang av eksamensoppgavene FY105 våren 2004 oppgave 5 og FYS2130 våren 2005 oppgave 2.

Publisert 9. mai 2006 11:22

Oblig 3 gjennomgås i LilleFy Onsdag 10. mai kl 12:15-13:00

Publisert 9. mai 2006 02:40

Ekstraoppgave 2 til 9. mai. Trykkfeil i fasit for deloppgave b. Skal være : 688 nm, 551 nm, 459 nm

Publisert 5. mai 2006 12:13

Viktig beskjed: De som akter å gå opp til eksamen må ha 3 godkjente obliger. Det er viktig at dere sjekker på web at dere er registrert med dette.

En annen ting: Gamle eksamensoppgaver med løsninger kan lastes ned fra kurssiden. Se link i menyen til venstre.

Publisert 6. apr. 2006 18:13

Oblig 3 er klar.Innleveringsfrist er 26. april.

Publisert 3. apr. 2006 02:32

På slutten av forelesningen onsdag 5. april vil dere få anledning til en underveisevaluering av kurset.

Publisert 31. mars 2006 13:43

Resultater fra midttermineksamen, se i menyen til venstre

Publisert 27. mars 2006 13:37

Oblig 2 blir gjennomgått kl 12:15-13:00 onsdag 29. mars i lille fysiske auditorium.

Publisert 26. mars 2006 18:29

Løsningsforslag til midttermineksamen er her

Publisert 14. mars 2006 12:55

Pga. av reise vil Hans Pecseli ta forelesningene i morgen onsdag 15. mars. Han vil også gå runden ved eksamen 24. mars. Henvend dere til ham om dere har noe dere lurer på i perioden 15-24. mars. Evt. e-post sendes til Pecseli med kopi til Arne Dahlback.

Publisert 10. mars 2006 15:25

Viktig informasjon om midttermin-eksamen finnes her

Publisert 9. mars 2006 11:28

Trykkfeil i notat om elektromagnetiske bølger er rettet opp. Figurtekst til figur 2 midt på side 13: "90 grader" og "0 grader" er byttet om.

Publisert 2. mars 2006 21:58

Obligatorisk innlevering nr 2 er klar. Se menyen til venstre

Publisert 1. mars 2006 23:13

Trykkfeil i notat om elektromagnetiske bølger er rettet opp: "xy-planet" midt på side 5 er rettet til "yz-planet".

Publisert 28. feb. 2006 10:35

Det blir gjennomgåelse av oblig nr 1 onsdag 1.mars kl. 12:15-13:00 i Lille Fysiske auditorium. Fra og med 7. mars blir også den ukentlige plenumsregning flyttet til Lille fysiske auditorium. Tirsdag 28. februar foregår plenumsregningen for siste gang i kjemibygningen.

Publisert 1. feb. 2006 19:47

Oblig nr 1 er klar. Se meny til venstre.

Publisert 1. feb. 2006 09:45

Viktig beskjed! Ved innlevering av obligatoriske oppgaver MÅ alle henvende seg til Siw Bruer på ekspedisjonskontoret (åpent 08.00-15.45) for å krysse av at oppgaven er levert.

Publisert 17. jan. 2006 13:46

OBS! Plenumsregningen på tirsdager 14.15-16.00 er flyttet fra Lille fysiske auditorium (Fysisk institutt) til Auditorium 2 på Kjemisk institutt.

Publisert 17. jan. 2006 13:09

Viktig informasjon om kurset som ble gitt på forelesning i dag kan lastes ned herfra