Beskjeder

Publisert 7. aug. 2008 00:22

Muntlig konte-eksamen 20. august. Du kan ta med deg et A4-ark og forberede deg som om det var en vanlig eksamen. Spørsmålene blir omtrent som ved en vanlig skriftlig eksamen. Det er en fordel om du prater i vei med utgangspunkt i spørsmålene du får, men gå gjerne over til relatert stoff og prat videre helt til vi stopper deg. Det er nemlig en fordel at du har initiativet i størst mulig grad slik at vi slipper å hale og dra hvert ord ut av deg ved eksamenen. Det er bare å stå på og ikke bli for mye opptatt av at det er en eksamen, men heller se på dette som en samtale om fysikk i sin alminnelighet. Jeg leser forøvrig ikke mail etter lunch 7. august til og med 19. august. Har du spørsmål i denne tiden får du spørre Olav Syljuåsen eller studieadministrasjonen. Hilsen Arnt Inge

Publisert 20. juni 2008 17:44

Sensur er falt. Samleresultatet og kommentarer finner du her . Noen av dere ser jeg igjen på konteeksamen i august!

Publisert 15. juni 2008 14:22

Delsensur for prosjektoppgavene er nå foretatt. Generelle kommentarer og liste over poeng finner du her.

Publisert 5. juni 2008 19:31

Løsnigsforslag til eksamen er lagt ut under "Tidligere eksamensoppgaver". Husk at det er flere mulige løsninger på oppgavene enn de som er gitt i løsningsforslaget. GOD SOMMER!

Publisert 4. juni 2008 13:21

LYKKE TIL MED EKSAMEN TORSDAG ! Vær oppmerksom på tid og sted slik at du ikke mister verdifull tid.

Publisert 2. juni 2008 15:20

To små rettinger foretett i kompendiet om fase- og gruppehastighet. Kompendiet finnes under Pensum/læringskrav. Det er ligning 4 og ligning 8 som er endret etter tips fra Eimund Smestad. Ingen vits i å skrive hele kompendiet ut på ny!

Publisert 2. juni 2008 14:01

Løsningsforlaget for prøveeksamen er nå oppdatert igjen (tilgjengelig her ). Løsning for 1b er igjen riktig, og det er satt inn litt ekstra tekst i 2f. Figuren for 2f fikk jeg ikke inn pga en vanlig LaTeX-feil som iblant er en mare for oss! Figuren finnes separat her .

Publisert 31. mai 2008 23:39

Retting av oppgave 1b i løsningsforslaget har uheldigvis falt ut igjen! Beklager. Månens utstrekning på bildebrikken blir bare halvparten av hva som står i løsningsforslaget nå. Retter opp dette på mandag. Sorry!

Publisert 30. mai 2008 01:10

Løsningsforslag til prøveeksamen er tilgjengelig her . Vennligst fortsett med å påpeke feil slik at vi får lukt dem ut etter hvert.

Publisert 23. mai 2008 11:44

Prøveeksamen er tilgjengelig her . Det er også laget en kort kommentar til denne. Et løsningsforslag kommer ca midt i neste uke.

Publisert 21. mai 2008 20:34

Orientering om typer oppgaver som blir gitt til eksamen er tilgjengelig her . Prøveeksamen vil bli lagt ut enten torsdag eller fredag fk.

Publisert 17. mai 2008 14:19

Ukeoppgaver for uke 21 blir eksamenssettet våren 2006. Det er nå på tide å jobbe seg gjennom alle eksamensoppgaver som er tilgjengelig fra våre websider. I tillegg må man huske å repetere de kvalitative oppgavene (Q-oppgavene) vi har hatt gjennom hele semesteret, for eksamenssettet vil også inneholde noen slike. (Eksamensoppgavene i juni vil også inneholde spørsmål knyttet til obligene, mer info om dette siden.)

Publisert 14. mai 2008 10:12

Korrigert pensumliste i dag. Hadde glemt AD notatet om dempede og tvungne svingninger i pensumlisten i pdf format lagt ut 12. mai. Dette notatet er tatt med i den filen som nå er tilgjengelig. Beklager forglemmelsen.

Publisert 13. mai 2008 10:39

Endelig pensumliste m.m. Siste kompendium (om koherens ) er lagt ut i dag, og endelig pensumliste er da klar. I morgen blir det i slutten av forelesningene en undersøkelse der vi ber om konstruktive innspill til planlegging av neste års kurs basert på erfaringer i vår. Fint om så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen.

Publisert 9. mai 2008 11:00

Listen over godkjente obliger skal sendes inn til fakultetet ca 22. mai. Det betyr at da MÅ alle obligene være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. Sjekk godkjentlisten og ta selv ansvar for at alt er i orden innen angitt frist. Dersom du mener det er feil i våre lister, må du ta kontakt i god tid før fristen og forsikre deg om at nødvendige tiltak vil bli iverksatt i tide. Oblig 3 skal leveres senest 13. mai, og de som ikke får den godkjent ved første forsøk, må respondere meget raskt etter tilbakelevering ca 19. mai, for at det ikke skal føre til problemer.

Publisert 30. apr. 2008 13:43

Også ekstra veiledning mandag 5. mai. I tillegg til fredag (forrige meldling) blir det ekstra veiledning i oblig 3 så langt plassen tillater det mandag 5. mai ca fra kl 0915 og frem til ca kl 15 på PCrom Ø245.

Publisert 30. apr. 2008 07:55

Ekstra veiledning for Oblig 3 fredag 2. mai. Det blir ekstra veiledning (så langt kapasiteten i rommet tillater det) på PCrom Ø245 fredag kl 10-12. Gruppe 1 har gruppetime samme sted kl 14-16, og det kan hende det er plass til noen ut over de som er på gruppe 1 (men gruppe 1 har prioritet). Det blir antakelig også noe ekstra veiledning mandag 5. mai. Nærmere beskjed kommer. Alle gruppetimer blir på PCrom Ø245 i uke 18 og 19.

Publisert 28. apr. 2008 10:05

Oblig 3 lagt ut. Tema: Numeriske beregninger av diffraksjon. Endret leveringsfrist: 13. mai. Oppgaveteksten er her . Noen småfeil i opprinnelig tekst ble rettet opp kl 1140 i dag.

Publisert 25. apr. 2008 22:11

Litt om eksamen. Man kan ta med ett A4-ark (med for- og bakside) som det kan skrives så mye en vil på. Man bør ha med kalkulator (men det må IKKE være lagret noe spesifikt FYS2130 stoff på den). Vi akter å lage en prøveeksamen ca to til tre uker før eksamen, og en eller annen form for løsningsforslag. Siste undervisningsuke blir uke 21.

Publisert 15. apr. 2008 13:50

Matlabprogram for visualisering av stående bølger er lagt ut her . Det anbefales at man jobber med dette stoffet så mye at man føler seg trygg og kan gi en konkret beskrivelse av alt som er involvert ved stående bølger.

Publisert 10. apr. 2008 15:14

Prosjektoppgavene må leveres i papirformat på ekspedisjonskontoret. Dersom oppgaven har elementer som du ikke så lett får presentert i papirformat (programvare, videosnutter el.l.), kan du legge en CD/DVD plate sammen med papirbesvarelsen. Besvarelsen må inn på ekspedisjonskontoret før de stenger fredag den 11. april. Det betyr at du ikke bør levere senere enn ca kl 1515-1530.

Publisert 7. apr. 2008 13:26

Bruk kandidatnr og ikke navn ved innlevering av prosjektoppgaven. Også når du refererer til andre studenter på kullet som har bidratt til besvarelsen, skal dette gjøres ved kandidatnr og ikke navn.

Publisert 5. apr. 2008 18:16

Skriving av prosjektoppgaven. Det er lagt ut tips om hvordan man kan organisere stoffet ved skriving av prosjektoppgaven . Du velger selv om du vil følge disse rådene eller ikke.

Publisert 28. mars 2008 12:00

Oblig 2 kan hentes fra ca kl 1130 på ekspedisjonskontoret i dag. Retterne har vært strenge denne gang og mange må levere besvarelse av oppgave 5b (pluss evt annet) for å få godkjent obligen. Se info om sted og frist for ny innlevering skrevet på besvarelsen din. Obligbesvarelser som ikke er hentet innen noen uker, blir kastet (gis en endelig frist siden).

Publisert 25. mars 2008 10:39

Notat om fase- og gruppehastighet er nå tilgjengelig herfra.