Oblig 1 i FYS2130 våren 2008.

Oblig 1 omhandler svingninger (analytisk) og Fourier-transform (numerisk). Du kan laste ned diverse materiell herfra:

Lydfilene må plasseres i samme mappe som "current directory" for Matlabfilene dine.

Vi viser til oppgavetekstens oppfordring til å bruke gruppetimene aktivt for å komme gjennom obligen, for den er ikke enkel. Du kan også ta kontakt med foreleser utenom gruppetimene dersom du ellers ville stanset opp.

Lykke til!!!