Pensum/læringskrav

Endelig pensumoversikt ble lagt ut 12. mai (men en feil ble korrigert 14. mai). Bokinfo og lenker finnes i listen nedenfor.

H.D. Young og R.A. Freedman: University Physics with Modern Physics, 11th Ed., 2004. Pearson, Addison Wesley. 12. utgave (2008) kan også brukes..

(Mastering Physics kreves ikke.)

I tillegg til læreboka kommer tilleggsstoff i form av notater. Mange av disse notatene er utarbeidet av forrige foreleser (Arne Dahlback).

Notater som er pensum:

Dempede og tvungne svingninger

Elektromagnetiske bølger

Fourier-analyse og dispersive bølger

Noen presiseringer mhp DFT ved oblig 1

Fase- og gruppehastighet

Elektriske svingekretser

Skinndybde

Bølgeledere (side 2-8 ikke pensum) Anbefaler forelesningsnotater fra i år framfor dette notatet.

Koherens

Notater som er nyttig lesing, men ikke formelt pensum:

Koplete fjærer 

Diffraksjonsgitter 

Refleksjon og transmisjon av transverselle bølger på en streng

Publisert 22. okt. 2007 18:03 - Sist endret 2. juni 2008 15:18