Foreløpig undervisningsplan (FYS2130 - Vår 2008) Sist oppdatert: 12. mai.