Beskjeder

Publisert 28. juni 2013 08:15

Poeng for prosjektoppgavene er nå lagt ut på Fronter. Vi tar forbehold om at det kan være feil i filen som er lagt ut.

Publisert 27. juni 2013 16:45

Samsensur er foretatt og karakterer er gitt videre til administrasjonen.

Fire studenter som hadde mulighet for å gå opp til eksamen møtte ikke. Fem av dem som møtte på eksamen strøk. 

Ved sensur talte prosejktoppgaven 25 % som angitt annetsteds.  De fleste ville fått samme karakter som nå selv om prosjektoppgaven ikke var dradd inn i karakterfastsettingen.  Likevel var det noen som gikk opp en karakter og noen som gikk ned en karakter som følge av prosjektoppgaven sammenlignet med dersom skoleeksamenen hadde talt alene.  

Kandidat 66 hadde en fenomenal god eksamensbesvarelse (100 av 105 mulige poeng), og i tillegg en av de prosjektoppgavene som ble rangert høyest. GRATULERER!

Ellers vil vi peke på at en evaluering av kurset nå er lagt ut som lenke under "Faglig plan og oppgaver; fortløpende info". 

Forøvrig ønskes dere alle en GOD SOMMER!!!

Publisert 22. juni 2013 15:16

Noen generelle refleksjoner du kan lære av er lagt ut som siste punkt under "Prosjektoppgaven". Også tre meget gode besvarelser finnes der.

Publisert 3. juni 2013 14:58

Fikk i dag spørsmål fra en av dere angående mikroskopet. Svaret kan kanskje være av interesse også for andre, og er derfor gjengitt her.

Publisert 31. mai 2013 16:10

Fysisk fagutvalg arrangerer regneverksted for FYS2130 søndag 2. juni kl 10. Møt opp i Blindernkjelleren (kantina i Fysikkbygget) med godt mot og stå-på-vilje! Dette kan bli nyttig!

Publisert 30. mai 2013 10:00

På siste forelesning 31. mai kl 12-14, blir det først og fremst følgende temaer som blir berørt (ønsker som er meldt inn):

dB-skalaen, spesielt forskjell dB(SPL) og dB(A)

Oppklare detaljer mhp dispersjon, diffraksjon og interferens

Lysmåling of farger

Maxwells ligninger

RCL-kretser

Litt om hva som er aktuelle oppgaver for Fourier og Wavelets

Si litt om hvordan eksamen er lagt opp, tenkningen bak oppgavene

Litt om retting av prosjektoppgave og eksamen

VEL MØTT!

 

Publisert 27. mai 2013 16:46

Det blir ikke regneverksted tirsdag 28. mai. Derimot har en student bedt om forelesning den 31. mai kl 1215. Det er foreløpig bare kommet inn ett ønske om temaer som ønskes gjennomgått. Det betyr at det er bare å sende en mail innen onsdag ettermiddag, så vil jeg gå gjennom også det DU vil ha en liten oppklaring i. Kommer det ikke inn nok innspill, vil vi ikke holde på fulle to timer.

Det vil bli gitt noen råd mhp eksamen, men stort sett de samme rådene jeg ga på forrige forelesning.

Publisert 24. mai 2013 09:23

... oppdaget kl 0920 fredag. Det var kommet inn hjelpemidler for 2010 på lenken vår i stedet for årets hjelpemidler. Reload kurswebsiden og få opp årets hjelpemidler dersom du tidligere i dag klikket på "Hjelpemidler til eksamen". Ellers bør alt være ok fra nå av. Beklager ombytting av fil.

Publisert 23. mai 2013 22:43

finner du under "Generell info" og "Hjelpemidler til eksamen". Det er lurt å ta en utskrift av formelarket for å bli kjent med dette allerede før eksamen. Si fra dersom feil oppdages.

Publisert 22. mai 2013 15:23

Dersom detaljer ikke er på plass og vi tror det er forglemmelser som ligger bak, forsøker vi å kontakte deg per e-mail via din UiO-mail-adresse.  Dersom man ikke responderer på slik mail raskt, kan man lett miste retten til å gå opp til eksamen. [Denne beskjeden legges ut siden vi har forsøkt å nå en student på denne måten i to uker nå, uten hell.] 

 Moralen er med andre ord: Sjekk uio-mail jevnlig! 

Publisert 22. mai 2013 15:21

Ingen har ytret ønske om forelesning eller gjennomgåing av tidligere obliger/eksamensoppgaver på fredag. Så da blir det ingen forelesning denne uka.

Forøvrig legger vi fredag ut formelarket som vil følge med oppgavene på eksamen. Det kan være nyttig i god tid før eksamen å se hvilke formler som blir oppgitt og sjekke hva symbolene står for (og forusetninger bak uttrykkene).

Publisert 16. mai 2013 01:29

Da er siste kapittel lagt ut. Det ble kort og tilsynelatende enkelt. Det er imidlertid en utfordring i å forstå mekanismen bak skinndybde, og å forstå hva som menes med "single mode" overføring. Lykke til!

Publisert 15. mai 2013 12:05

Siste ordinære forelesning blir TORSDAG 16. mai kl 13-15 i Store Fy. Tema: Siste kapittel: Skinndybde og bølgeledere, som dessverre ikke blir ferdig før natt til 16. mai!

MERK: Det blir forelesning med repetisjon av tidligere stoff eller gjennomgang av eksamensoppgaver fredag 24. mai og/eller fredag 31. mai, MEN BARE dersom noen har sendt Arnt Inge en e-mail minst to dager i forveien og bedt om dette. Angi i så fall tema og/eller eksamensoppgaver (eller andre oppgaver) du ønsker vi tar opp. 

Det legges ut beskjed her under "Beskjeder" minst to dager før forelesningen (senest onsdag ettermiddag) dersom det blir en forelesning på den følgende fredagen. I beskjeden vil også tema for forelesningen bli angitt.

Det er helt ok å be om forelesning / gjennomgang av oppgaver (!), men vi ønsker initiativet skal komme fra dere.

 

Publisert 13. mai 2013 15:31

Vi har tidligere sagt at minst to av obligene 11, 14, 13 og 15 må være godkjent. Vi har nå droppet oblig 15, og det skaper litt problemer for enkelte. 

 Vi opprettholder imidlertid kravet om minst to godkjente av obligene 11, 14 og 13. Grunnen er at  kapittel 11 og 14 er svært viktige, og det blir nesten garantert oppgaver fra begge disse kapitlene til eksamen. Da er det ikke bortkastet tid å gjøre minst en av disse obligene (i tillegg til nr 13 som er en kort oblig og tema for regneverkstedet i morgen).

For å hjelpe på situasjonen for dem som har satset på oblig 13 og 15, forlenger vi fristen for å levere oblig 11 og 14 til 22. mai kl 1200. I nødtilfeller kan ekstra forlengelse avtales, men da direkte mot Arnt Inge. Vi tilbyr også at du kan kontakte en av lærerne direkte i tiden fram til den 22. mai for å få hjelp/tips til obligene dersom du trenger...

Publisert 9. mai 2013 20:31

Innleveringsfrist 16. mai. I tilfelle du har kjempeproblemer med å rekke denne fristen, får du ta kontakt med Arnt Inge.

Publisert 9. mai 2013 20:09

Foreleses 10. mai til vanlig tid.

Publisert 8. mai 2013 08:25

Minnepinner kan hentes etter lunch i dag (onsdag) og i neste uke. Hentes samme sted som dere leverte dem.

MERK: Ekspedisjonskontoret er ikke betjent fredag 10. mai (men det er likevel forelesning 10. mai).

Publisert 6. mai 2013 21:23

1) Det blir ikke regneverksted 7. mai. Kontakt lærere / kursansvarlig dersom du trenger hjelp til en tidligere oblig.

2) Kapittel 13 er kraftig forsinket. Kommer muligens ikke før i løpet av torsdagen. Forelesning om dette kapitlet fredag 10. mai!

3) Noen av dere har bedt om referanser til arbeider som viser at fotoelektrisk effekt og Compton-effekten kan beskrives uten partikler. Jeg har samlet noen aktuelle artikler og skrevet det hele sammen i et lite skriv. Dersom du er interessert, finner du det her

Publisert 30. apr. 2013 22:32

Se eget punkt om innleveringsordningen, hvor du bes levere EN pdf-fil på en usb minnepinne til Kamilla på ekspedisjonskontoret før innleveringsfristen. 

Publisert 29. apr. 2013 11:12

Viktige rettinger legges ut etter hvert som feil oppdages. Dersom du lurer på om noe er korrekt eller ikke, sjekk disse rettingene. Bl.a. var avstandene i figuren side 5 helt feil (uheldig summering av et mm og et cm mål....).Vi forsøker å legge ut oppdatert versjon av oppgaveteksten etter hvert som viktige korreksjoner foretas. Det er ikke nødvendig å ta ny utskrift, men det kan være nyttig å sjekke versjonen som til enhver tid er tilgjengelig for å se raskt om ting du lurer på er korrigert eller ikke. Beklager dypt det ekstraarbeidet dette medfører for dere!

Publisert 28. apr. 2013 09:21

Da er både prosjektoppgaven og veiledningstider lagt ut. LYKKE TIL!

Husk at vi tilbyr mye hjelp! 

Har du problemer av en eller annen art med prosjektoppgaven som du ikke klarer å løse selv innen rimelig tid, spør oss, eller send oss en mail.

Publisert 24. apr. 2013 09:39

Prosjektoppgaven legges ut søndag 28. april kl 10. Minner forøvrig om at det kan være lurt å være med på forelesningen fredag 26. april siden den omhandler sentralt stoff for prosjektoppgaven.

Publisert 22. apr. 2013 18:42
Publisert 18. apr. 2013 17:00

Vi har fått nye instrukser fra USIT om hvordan Matlab kan installeres på egen laptop. Info finner du her. Vennligst si fra til Arnt Inge dersom instuksene ikke fungerer tilfredsstillende.

Publisert 18. apr. 2013 12:04