Samsensur avsluttet, og evaluering

Samsensur er foretatt og karakterer er gitt videre til administrasjonen.

Fire studenter som hadde mulighet for å gå opp til eksamen møtte ikke. Fem av dem som møtte på eksamen strøk. 

Ved sensur talte prosejktoppgaven 25 % som angitt annetsteds.  De fleste ville fått samme karakter som nå selv om prosjektoppgaven ikke var dradd inn i karakterfastsettingen.  Likevel var det noen som gikk opp en karakter og noen som gikk ned en karakter som følge av prosjektoppgaven sammenlignet med dersom skoleeksamenen hadde talt alene.  

Kandidat 66 hadde en fenomenal god eksamensbesvarelse (100 av 105 mulige poeng), og i tillegg en av de prosjektoppgavene som ble rangert høyest. GRATULERER!

Ellers vil vi peke på at en evaluering av kurset nå er lagt ut som lenke under "Faglig plan og oppgaver; fortløpende info". 

Forøvrig ønskes dere alle en GOD SOMMER!!!

Publisert 27. juni 2013 16:45 - Sist endret 27. juni 2013 17:11