Blogg

Airy-skive: Eksempel på observert intensitetsfordeling når en plan bølge sendes inn mot et sirkulært hull.   

Dette er bloggsiden til FYS2130. Ideen er å forenkle kommunikasjonen mellom studenter og lærere utenfor undervisningstiden. Her vil det bli lagt ut eventuelle kommentarer til oppgaver og nyttig lenker relatert til kurset. I tillegg er denne bloggen stedet for å legge inn spørsmål og kommentarer som kan besvares av foreleser, gruppelærere, obligrettere og ikke minst andre studenter. 

Publisert 15. mars 2013 11:42

I denne oppgaven så vi at løsninger av bølgelikningen er sterkt avhengige av hvordan initial- og randbetingelser velges. Her finner du noen (forhåpentligvis) oppklarende kommentarer til denne oppgaven.

Publisert 11. mars 2013 00:23

I oppgave 6, kapittel 6 diskuterte vi et eksempel på hvordan stående bølger ikke nødvendigvis er kvantiserte. Det spesifikke eksempelet vi diskuterte var bølger som kommer inn langs en streng mot et fastlåst endepunkt, og som grunnet refleksjon av bølgen gir opphav til stående bølger uansett frekvens/bølgelengde på innkommende bølge. Her følger noen oppklarende detaljer rundt det eksempelet.

Publisert 6. mars 2013 18:31

Oppgave 16 i oblig 7 ber deg benytte MATLAB-koden fra tidligere oppgaver til å simulere svingningene til en streng som trekkes ut i ett punkt og deretter slippes. Her er et fint lite javaprogram som gjør liknende simuleringer. Uavhengig om du fikk til oppgave 16 eller ikke kan det være lærerikt å bruke noen minutter på å utforske dette programmet.

Publisert 8. feb. 2013 14:51

Notater fra forelesningen 8. februar finner du her. Vrient og abstrakt stoff denne gangen. Fouriertransformasjonen innebærer integralet av et produkt mellom en sinus (eller cosinus)-funksjon og signalet vi vil analysere. 

Publisert 7. feb. 2013 08:52

Kullbildet er endelig lagt ut på Fronter. Let opp rom: "FYS2130 - Fellesrom 2013-vår > Undervisning". Fint om du sender oss en mail dersom navnet ditt ikke er kommet med i navnelisten med nummer.

Publisert 5. feb. 2013 15:51

PDF-filen jeg brukte i en del av forelesningen om numeriske metoder for løsning av annen ordens differensialligning finner du her.

Publisert 4. feb. 2013 19:26

I oblig 2 oppgave 3d, skulle dere finne faseforskjellen mellom påtrykt spenning og strøm i en rlc-krets krets. Her finner dere et notat på hvordan man kan løse denne oppgaven.

Publisert 3. feb. 2013 13:25

Oppgave 3g kan ikke løses eksakt. En delvis kvalitativ argumentasjon kan brukes som svar på oppgaven, som vist i eget skriv.

Publisert 29. jan. 2013 00:39

Hvordan påvirkes egentlig bevegelsen til en fjærpendel, når størrelser som fjærkonstanten og massen til loddet endrer seg?

Emneord