Kommentarer til lærebok

Dette er en blog som er åpen for alle. Hensikten er å peke på feil i læreboka for FYS2130, eller komme med kommentarer til læreboka.

Siste kommentarer Mer ...