Pensum/læringskrav i FYS2130 - Våren 2013


  1. Pensum er 2013-versjonen av boka "Svingninger og bølger" av Arnt Inge Vistnes. Boka vil foreligge kapittel for kapittel som pdf-filer fra kursets websider (åpent for enhver). Filene blir tilgjengelig vanligvis minst en uke før stoffet blir tatt opp i undervisningen. Enkelte deler av boka vil være litt mer perifert stoff, og det vil gis opplysninger om hvilke deler dette gjelder.
  2. Alle obliger og prosjektoppgaven er pensum (i betydning at eksamensoppgavene kan inneholde spørsmål som bare er knyttet til disse oppgavene). 
  3. Stoff som kun blir gjennomgått på forelesningene kan også bli gjenstand for eksamensspørsmål.

Læringsmålene gitt på kursets websider viser til de viktigste delene av pensum. Hovedparten av eksamen vil ligge innenfor det viktigste stoffet, mens en mindre del av eksamen også vil inneholde spørsmål fra litt mer perifere deler av pensum.