Beskjeder - Side 2

Publisert 27. mars 2014 11:28

Noen har levert oblig uten navn (se bilde). Den som har skrevet obligen må sende en mail til Henrik (se Kontaktopplysning lærere) for at den godkjente obligen skal komme inn i våre registreringer.

Publisert 27. mars 2014 10:32
Publisert 19. mars 2014 13:36

Pga hjemmeeksamen i FYS2140, blir det spesielle ordninger uke 13 i vårt kurs. Se detaljer under "Tema for ukene". Husk: Forelesningen 21. mars går som normalt (kapittel 10).

Oblig 10  er lagt ut i dag (19. mars).

Publisert 19. mars 2014 13:04

Vi er fra sentralt hold bedt om å informere om en spørreundersøkelse (siste frist 21. mars) for våre studenter i 2. og 3. studieår. Svarer du, blir du med på trekning av 5 stk iPad Air. Annonsering finner du her, og selve undersøkelsen her.

 

Publisert 18. mars 2014 07:33

Husk at elektronene i metalltrådene har "frie" elektroner. "Polarisering" av trådene vil derfor innebære elektriske strømmer med energitap. Det blir også en helt annen tidsforskyvning / faseforskjell mellom påtrykt elektrisk felt og polarisering i dette tilfellet enn ved polarisering av en isolator, f.eks. glass. 

Mhp "effektivt" er tipset som følger: Et polarisasjonsfilter er best dersom det gir stor demping av elektromagnetiske bølger for én vinkel av filteret, men samtidig svært liten demping for en vinkel 90 grader på den førstnevnte.

Se forøvrig weben på "wire grid polarizer" (evt Wikipedia under Polarizer). Wikipedia-artikkelen kan forresten være til god hjelp i forståelsen av polarisering generelt.

Publisert 16. mars 2014 20:47

... og oblig 9 ble lagt ut for noen dager siden.

Publisert 11. mars 2014 11:15

Har hørt at prosessen når lys går gjennom glass diskuteres blant dere. Jeg vil bruke 15 min i første forelesningstime på fredag for å gå litt mer i dybden på denne prosessen enn forrige gang, siden dette er sentralt stoff.

Publisert 5. mars 2014 14:25

Etter tips fra studentrepresentantene har vi besluttet å utsette innleveringsfristen for obliger tre timer, til kl 1500 på fredager. Kontoret stenger døra kl 1500, så ikke kom senere!

Samtidig tilbyr vi litt ekstra veiledning for løsning av obliger fredager like etter forelesning (i Store Fy auditorium). Arnt Inge blir igjen i auditoriet i tilfelle noen har spørsmål til obligen, men går tilbake til kontoret sitt når det ikke er flere som har spørsmål.

Ordningen trer i kraft allerede fredag 7. mars.

Fint om du sier fra til medstudenter som evt kan ha nytte av å kjenne til ny frist og mulighet for å stille spørsmål og få veiledning.

Publisert 4. mars 2014 15:55

Anders og Lars har laget en huskeliste over detaljer som må være på plass for at obligen skal bli god. Dette er tips det kan lønne seg å ta alvorlig. Se under "Generell info".

Publisert 2. mars 2014 18:43

Lykke til!

Publisert 20. feb. 2014 15:42

Trykkfeil i både 2013 og 2014-versjonen mhp hydrogen-alfa-linjens bølgelengde. Den skal være 6562.82 Å. Takk til Maria som varslet om feilen!

Publisert 18. feb. 2014 03:02

Beklager sen ferdigstilling av kapittel 6. Betydelig endringer i deler av kapitlet er viktigste årsak til forsinkelsen.

Publisert 12. feb. 2014 18:54

Python hadde problemer med å lese lydfilene som var lagt ut for oblig 4. Vidar S har strippet lydfilene for metadata slik at også Python kan lese dem. De viktigste filene er her: tubalow2.wav og piccolohigh2.wav. Mange takk til Vidar!

Publisert 11. feb. 2014 18:45

En mus og en lader ble glemt igjen på dataklasserommet FV329 i dag. Henvend deg til Lars eller Anders (se kontaktopplysninger lærere) for å få dem tilbake dersom de er dine.

Publisert 7. feb. 2014 12:39

De som var til stede på forelesning i dag vil kunne ha utbytte av å leke seg med Matllab-programmet som ble brukt på forelesningen. Her er filene: Matlabprogram og Lydfil . Lykke til!

Publisert 5. feb. 2014 13:24

Fredag vil jeg kjøre et nytt opplegg på forelesningen som jeg håper kan bidra sterkt til en bedre forståelse av fouriertransformasjon. Siden dette er vanskelig stoff, mener jeg det vil være lurt å prioritere forelesningen kl 10-12 fredag førstkommende, godt uthvilt og opplagt!

Publisert 4. feb. 2014 20:44

Websiden har 4. februar fått noen nye elementer:

  1. Studentrepresentantene er angitt med mailadresser.
  2. En lenke spesifiserer krav til førstesiden ved levering av obliger.
  3. Det er lagt inn en direkte lenke til Devilry (som nå skal fungere ok igjen!).
  4. Navn til kullbildet (ligger i Fronter) er oppdatert.
  5. Minner også om forrige beskjed dersom du strever med oblig 3.
  6. Oblig 4 er lagt ut sammen med flere datafiler det er meningen du skal analysere.

Minner forøvrig om at det er fullt lovlig å sende oss lærere en mail og be om tips i tilfelle du blir stående fast i en oblig lenge. Det er ikke sikkert hvor raskt vi klarer å svare, men det er altså helt ok å sende oss spørsmål/kommentarer og håpe på svar i tide. 

Publisert 4. feb. 2014 10:40

Følgende linje på side 78:

ffa = eval(['$\@$' param.fn]);  

skal på alle plattformer endres til

ffa = eval(['@' param.fn]);

Beklager feilen!!!

Korrigert Kapittel 3 tekst lagt ut (unødvendig med ny utskrift, men gjør merknader i den utskriften du allerede har!)

Publisert 3. feb. 2014 08:16

Flere har opplevd feilmeldinger i Devilry. Vi har kontaktet Devilry support og vi håper at feilen blir rettet en av de første dagene.

Publisert 30. jan. 2014 20:05

Den som lovpriser "open source" programvare, har ikke opplevd alt problemet som er knyttet til standardisering av LaTeX! Det er deprimerende å oppleve dette gang på gang.

En ny LaTeX-variant jeg tok i bruk like før jul er årsaken til mangelfulle pdf-filer (viser seg som dårlig oppløsning på kapittel-filene hittil i år).

Jeg skal få byttet dem ut etter hvert som jeg rekker det slik at pdf-filene faktisk blir slik de burde vært helt fra starten av. Jeg beklager det inntrufne!

Publisert 30. jan. 2014 08:47
Publisert 29. jan. 2014 15:49

Kapittel 4 er lagt ut. Det er kraftig omarbeidet og vil nok inneholde litt av hvert som kunne vært bedre. Det er et forsøk på å nærme seg fouriertransformasjon ved å gjennomskue hva matematikken innebører. 

Det kommer mer info senere om hva man bør konsentrere seg om, siden kapitlet nå inneholder så mye stoff at de færreste vil klare å sette seg inn i alt like godt.

Det anbefales at man er til stede siste time på forelesningen fredag 31. januar og begge timene fredag 7. februar, for dette stoffet er krevende.

Publisert 28. jan. 2014 12:41

Bruker du mer enn 10-15 min uten å komme fram til svaret på oppgave 12a i oblig 2, bør du spørre gruppelærer eller foreleser om tips til å komme videre. Dette er egentlig ikke vanskelig, men kommer man ikke på de rette triksene, kan det ta LANG tid!

Publisert 25. jan. 2014 07:39

Klikk her for figur.

Publisert 25. jan. 2014 07:17

Pinlig nøyaktighet mhp fortegn for sin, cos, tan i ulike kvadranter løste problemet vi hadde på forelesningen (og i boka). De matematiske uttrykkene i boka er ok, mens høyre del av figur 2.1 er feil. Jeg lager et appendix med detaljert utledning etter at kapittel 4 er ferdig revidert, men revidert figur 2.1 vil komme raskere.