Har du obligkravet tilfredsstilt?

Gå inn på "Arkiv" på kursets sider på Fronter dersom du vil forsikre deg om at det er registrert at du har obligene dine i orden. Ved eventuelle feil: Ta kontakt med Arnt Inge.

Publisert 30. mai 2014 07:45