Korreksjoner etter tirsdagens erfaringer

Det er oppdaget feil og uheldige formuleringer/notasjoner, og dessuten uheldige valg mhp programmering. Sjekk dette skrivet for detaljer!

Publisert 6. mai 2014 22:14