Mer info om prosjektoppgaven

er lagt ut (se "Flere detaljer (per 23. april)" på kursweebsiden. Det burde vært nevnt at prosjektoppgaven også bygger på tenkningen i kapittel 12 om interferens og diffraksjon. Enda mer info kommer neste uke.

Publisert 23. apr. 2014 10:39 - Sist endret 23. apr. 2014 10:45