Tips oppgave 11.41.

I delspørsmål b) spørres det etter relativ irradians som treffer bildebrikken. Dersom du i tillegg beregner RELATIV EFFEKT SOM TREFFER HVERT PIXEL for de to fotoapparatene, blir det mye enklere å besvare delspørsmål c)  og d) (og tallet du kommer fram til er interessant!).

Publisert 7. apr. 2014 21:24