Test av autokorrelasjonsfunksjonen

Vi har laget en testfil som du kan teste ditt eget program for å beregne autokorrelasjonsfunksjonen.

Testfilen er her.

I et eget skriv har vi vist hvordan du kan lese filen og det er vist hvordan resultatet bør bli (autokorrelasjonen som funksjon av tidsforskyvningen tau). 

Det er da også angittt koherenstiden som man bør kunne lese ut av diagrammene.

Publisert 5. mai 2014 09:08 - Sist endret 5. mai 2014 09:10