Beskjeder

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Viktig melding om innlevering av prosjektoppgaver finner du her. I samme skriv er det også tatt med et par detaljer som har skapt litt bry for enkelte.

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Python hadde problemer med å lese lydfilene som var lagt ut for oblig 4. Vidar S har strippet lydfilene for metadata slik at også Python kan lese dem. De viktigste filene er her: tubalow2.wav og piccolohigh2.wav. Mange takk til Vidar!

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Noen har levert oblig uten navn (se bilde). Den som har skrevet obligen må sende en mail til Henrik (se Kontaktopplysning lærere) for at den godkjente obligen skal komme inn i våre registreringer.

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Det er oppdaget feil og uheldige formuleringer/notasjoner, og dessuten uheldige valg mhp programmering. Sjekk dette skrivet for detaljer!

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Dersom du ikke er sikker på at du har forstått elektromagnetiske bølger fullt ut, kan det kanskje være av interesse å lese en mail fra en gruppe studenter og svaret vi har gitt. Se i få fall her.

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Kurswebsiden blir først oppdatert i jula. Det blir imidlertid et opplegg temmelig likt det som var våren 2013. Du kan gå inn på kurswebsidene for V2013 og finne bl.a. læreboka (i pdf format) som vil bli brukt også i 2014.

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Klikk her for figur.

Publisert 17. jan. 2015 16:26

Vi er fra sentralt hold bedt om å informere om en spørreundersøkelse (siste frist 21. mars) for våre studenter i 2. og 3. studieår. Svarer du, blir du med på trekning av 5 stk iPad Air. Annonsering finner du her, og selve undersøkelsen her.

 

Publisert 17. jan. 2015 16:26

De som var til stede på forelesning i dag vil kunne ha utbytte av å leke seg med Matllab-programmet som ble brukt på forelesningen. Her er filene: Matlabprogram og Lydfil . Lykke til!

Publisert 20. juni 2014 13:50
Sensur er falt etter et slitsomt maraton med vurdering av prosjektoppgaver og eksamensbesvarelser. Nå skal det smake med litt roligere dager! GOD SOMMER til alle som vi har hatt gleden av å diskutere fysikk med denne våren!
Publisert 16. juni 2014 10:47
I en ny lenke under "Prosjektoppgaven" kan du laste ned enda en flott besvarelse, lese om en kuriositet som er aktuell for flere, og det gis info om sensur og mulighet for tilbakemeldinger.
Publisert 13. juni 2014 09:55
Henrik, som er en av våre hjelpelærere, har fått stor heder. Les http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2130/v14/pnaspaper.pdf Gratulerer!
Publisert 5. juni 2014 22:13
Korreksjon lagt ut 5. juni kl 22:00. En feil i løsningsforslaget til oppgave 2b er rettet opp.
Publisert 5. juni 2014 22:12
Ett eksempel på god prosjektrapport er lagt ut under "Prosjektoppgaven".
Publisert 30. mai 2014 07:45

Gå inn på "Arkiv" på kursets sider på Fronter dersom du vil forsikre deg om at det er registrert at du har obligene dine i orden. Ved eventuelle feil: Ta kontakt med Arnt Inge.

Publisert 22. mai 2014 22:39

Det er lagt ut en lenke "Viktige punkter faglig" på kurswebsiden under "generell info". Det er et forsøk på å peke på sentrale temaer i pensum, og kan kanskje være til hjelp ved eksamensdrillingen. 

Publisert 15. mai 2014 18:28

Oblig 14 har oppgaver fra både kapittel 14 og 15.

Publisert 15. mai 2014 17:42

Kapittel 15 er nå lagt ut. Da er alle kapitlene i årets versjon av pensum klar. Det siste kapitlet er bare 1/3 så langt som mange andre. 

På forelesning 16. mai vil siste del av kapittel 14 bli undervist sammen med hele kapittel 15.

Publisert 13. mai 2014 13:55

... finner du som en egen lenke under "Prosjektoppgaven". 

I dag er forøvrig ny versjon av koherens/dipol/laser-kapitlet endelig lagt ut (se under Læreboka enkeltkapitler 2014).

Publisert 12. mai 2014 11:48

Det viser seg at vi ikke klarer å få på plass i dag en oversikt over alle kandidatnumre som er registrert med innleverte prosjektoppgaver. Vi satser på at oversikten skal bli ferdig i løpet av tirsdag 13. mai. 

Forøvrig minner vi om at det ikke er regneverksted tirsdag 13. mai, men forelesning fredag 16. mai. Det blir den siste ordinære forelesningen. 

Nytt kapittel 14 håper vi å få ferdig sent mandag kveld. Kapittel 15 håper vi å få ut i løpet av tirsdagen....

Publisert 5. mai 2014 20:39

at du sjekker om din funksjon for å lage tilfeldige signaler fungerer 100 %  som den skal. Ellers kan resten av arbeidet i prosjektoppgaven bli sterkt skadelidende. 

Det har vist seg mandag at svært mange bommet mhp indekser når de skulle implementere folding/speiling. Selv en bom på én posisjon i frekvensspekteret gir helt feil signal.

Det anbefales at du sjekker at signalet du genererer for de parametrene som ble brukt for å lage testfilen (test for autokorrelasjonsfunksjonen tilgjengelig fra websiden vår sammen med parametre brukt) faktisk er "identisk" (bortsett fra en liten statistisk fluktasjon) med testfilens signal. Sjekk både i tidsbildet, frekvensbildet og med waveletanalyse.

Får du ikke til en korrekt folding/speiling, får du ta kontakt enten ved fremmøte eller via e-mail. Som sagt, denne delen MÅ fungere!

Publisert 5. mai 2014 18:23

Det har skjedd noe rart med registrering av oblig 12 på Devilry. Selv om obligen ble godkjent, er godkjenningen likevel ikke kommet med i Devilry. Dersom det gjelder deg, bør du snarest ta kontakt med f.eks. Lars (Lars Andreas Dal <l.a.dal at fys.uio.no>. Vi beklager det som er skjedd.

Publisert 5. mai 2014 09:13

Testfil for testing av din funksjon for beregning av autokorrelasjonen er lagt ut. Se lenke under "Prosjektoppgaven".

Publisert 4. mai 2014 12:56

Lykke til!

Husk at vi lærere hjelper gjerne til for at dere skal komme gjennom med prosjektet med god forståelse av et artig fenomen!

Publisert 2. mai 2014 15:46

Det er lagt ut praktiske detaljer for prosjektoppgaven under lenken "Praktiske detaljer (per 2. mai)" på kurswebsiden. Selve oppgaven (ca 25 sider inklusiv innledning og vedlegg) legges ut søndag 4. mai ca kl 12.

Det er foretatt justeringer mhp undervisning resten av semesteret. Sjekk "Tema for ukene" på kurswebsiden vår for detaljer.

Vel møtt til felles innsats for prosjektoppgaven!