Info om prosjektoppgaven i FYS2130 - Våren 2016 


Foreløpig informasjon (versjon 11. mars. 2016.)

Tema:
Oppgaven vil innebære bruk av numeriske metoder.  Det blir sannsynligvis samme oppgave for alle studentene. Selve prosjektoppgaven vil langt på vei bli utformet i løpet av påskeuka. Etter påske kan vi forhåpentligvis gi noen flere tips om hvordan arbeidet med prosjektoppgaven blir dette året.

Tidsrom:
Oppgaveteksten legges ut på kursets websider søndag 1. mai kl 1200. Inneveringsfristen er satt til mandag 9. mai kl 11.00. 

Veiledning/hjelp:
Vi ønsker at arbeidet med prosjektoppgaven skal gi økt forståelse og innsikt i et fenomen som ligger innenfor kursets pensum. Vi vil forsøke å gi en litt åpen oppgave slik at det blir rom for individuell utforming.

Vi tilbyr utstrakt hjelp under første del av uka. Veiledningstider blir annonsert siden.

Det er også mulig å besøke lærerne ved kurset også utenfor dataklasserommet fram til fredag 6. mai kl 1600 for å få hjelp. Etter dette tidspunktet tilbys ingen hjelp. Da må dere klare dere på egen hånd. Det er også mulig å sende e-mail til lærerne på kurset i perioden mandag 2. mai kl 1000 - fredag 6. mai kl 1600 med spørsmål, men dersom pågangen blir stor, kan vi ikke garantere at vi rekker å svare.

Programmeringsspråk / tekstebehandler / krav ved innlevering:
Programmeringen kan skje i hvilket som helst programmeringsspråk, men veiledning/hjelp tilbys bare for Matlab og til dels Python.

Rapporten kan skrives i hvilken som helst tekstbehandler, men innleveringen skal skje i form av en eneste pdf-fil.

Innleveringen vil skje som anonym elektronisk innlevering innen Devilry.   

Ikke vent til siste liten med innleveringen, for det kan fort bli litt kluss med PCer, nettforbindelser osv. Leverer du etter fristen, blir det en del trekk (innleveringstidspunktet blir registrert i Devilry).

Kandidatnummer (og IKKE navn) skal skrives på besvarelsen

Samarbeid er fullt ut lovlig, men skal gå fram av rapporten:
Forøvrig er det lov å samarbeide med andre, både i programmering og ved skriving av deler av teksten, men bare under forutsetning at alle som samarbeider gjør rede for hvilke deler i rapporten man faktisk har samarbeidet om, og med hvilken person (bare kandidatnummer!). Alle må levere sin egen rapport, og ingen rapporter må være 100 % lik med andres.

Det kan bli tatt stikkprøver for å forsikre oss om at kandidaten faktisk skjønner alt som står i hans/hennes egen rapport. "Blindpassasjerer" ønsker vi IKKE!

Vi håper vi får en fin uke!
Mange tidligere studenter synes at arbeidet med et prosjekt er lærerikt fordi vi da får tid til å gå litt dypere inn i fysikken enn ellers. Vi håper at også du vil trives, selv om enkelte delproblemer nok blir en utfordring å komme gjennom. Dersom du benytter deg av hjelpen som tilbys, og prater med medstudenter, bør du komme gjennom uten for store frustrasjoner underveis.

Prosjektoppgaven består av flere relaterte deler. Dersom du stanger hodet mot veggen i en av disse delene og veiledning ikke er tilgjengelig, anbefaler vi at du tar tak i en annen del eller jobber med analyse, figurlaging eller skriving av tekst, inntil du får tak i veiledning. Det er vanligvis IKKE lurt å streve med enkeltdetaljer i timevis før du søker hjelp!