Kjente skrivefeil

Kjente skrivefeil blir listet her etter hvert som de blir oppdaget og rapportert: De nyest rapporterte feilene legges øverst.

 

*  I kilde nr 1 omtrent midt på side 18 ( refererer til læreboka) skal "8.7" erstattes med "12.7".

*  Erstatt "enhornl.wav" med "enghornl.wav"  i andre bulletpunkt øverst siden 9.

*  HELE høyre side i ligning (2) skal multipliseres med 1/2.

 

 

Publisert 2. mai 2016 11:54 - Sist endret 4. mai 2016 15:55