Lærebokkapitler slik de var i 2015

Etter ønske har vi laget en oversikt med "viktighetsgrad" for ulike delkapitler for kapitlene 1-5, i likhet med det som er gjort for kapitlene 6-15 senere. Oversikten finnes her.

Kapittel 15: Skinndybde og bølgeledere
(versjon 18. mai 2015). 

Kapittel 14: Koherens, dipolstråling og laser
(versjon 10. mai 2015). 

Kapittel 13: Wavelettransformasjon
(versjon 19. april 2015). 

Kapittel 12: Interferens - Diffraksjon 
(versjon 11. april 2015).

Kapittel 11: Geometrisk optikk 
(versjon 29. mars 2015).

Kapittel 10: Lysmåling, dispersjon av lys, farger 
(versjon 25. mars 2015).

Kapittel 9: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon, dobbeltbrytning 
(versjon 14. mars 2015).

Kapittel 8: Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger 
(versjon 8. mars 2015). 

Kapittel 7: Vannbølger og dispersjon 
(versjon 1. mars 2015).

Kapittel 6: Lyd 
(versjon 20. feb. 2015). 

Kapittel 5: Bølger 
(versjon 13. feb. 2015).

Kapittel 4: Fouriertransformasjon 
(versjon 2. feb. 2015).

Kapittel 3: Numeriske løsningsmetoder 
(versjon 28. jan. 2015).

Kapittel 2: Tvungne svingninger og resonans 
(versjon 28. jan. 2015). 

Kapittel 1: Fri og dempede svingninger 
(versjon 17. jan. 2015). 

Innledning
(versjon 17. jan. 2015). 

 

Publisert 11. des. 2015 11:22 - Sist endret 11. des. 2015 13:49