Kontaktinfo til lærere i FYS2130 våren 2016


Kursansvarlig:

Arnt Inge Vistnes
E-mail: "Arnt Inge Vistnes" <a.i.vistnes AT fys.uio.no>
Telefon 228 55646
Mobil 93451191
Rom FV 401 (Fysikkbyggets vestfløy)

NB: Bytt ut "AT" med "@".

Hjelpelærere for regneverkstedet og prosjektoppgaver (vil også rette obliger): 

Heidi Sandaker
E-mail: heidi.sandaker AT fys.uio.no
Telefon 22856427
Rom FØ384

Lasse Vines
E-mail:  lasse.vines AT fys.uio.no
Telefon 22840940
Rom MiNa-Lab, Gaustadalleen 23c

Cecilie Granerød
E-mail: cecilie.granerod AT fys.uio.no
Telefon 90679632
Rom 32:151, Forskningsparken, Gaustadalleen 21