Spesiell ordning

Vi vil i denne obligen ha spesiell fokus på skrivingen slik at dere får litt tilbakemelding om hva som er bra og hva du bør gjøre bedre ved f.eks. prosjektoppgaven som er nær forestående. Dette er motivert i et av våre læringsmål: at studentene skal bli flinke til å lage skriftlige rapporter. Ferdighetene på dette området blir vurdert flere ganger i studiet, blant annet i vår prosjektoppgave i mai.

Publisert 11. des. 2015 13:35 - Sist endret 11. des. 2015 13:37