Oppdatert info om prosjektoppgaven

Oppdatert informasjon om prosjektoppgaven 2016

 

Tid og sted

Prosjektoppgaven legges ut på kurswebsidene søndag 1. mai ca kl 16. Innleveringsfristen er mandag 9. mai kl 12:00. Det vil være mulig å levere senere, men da får retterne se leveringstidspunktet og vil gi betydelig trekk for sen innlevering.

To personer har pga spesielle årsaker fått tillatelse til å levere litt senere, og så lenge de holder seg til den forlengede fristen, er det greit.

 

Veiledning

Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 09:00-15:00 på rom FØ434. Det blir også veiledning samme sted Skjærtorsdag fra kl 10:00 - 14:00. 

Det blir antakelig fullt på FØ434 en del av tiden vi tilbyr veiledning. Da anbefales det at man bruker FV329 og heller kommer oppom FØ434 når man har behov for hjelp. Oppgaven er forøvrig slik at man kan gjøre alt på egen laptop om man ønsker det (og har programvaren som trengs). Det er derfor fullt mulig også for våre "fjernstudenter" å gjøre proskjektoppgaven.

Det kan innimellom bli en del ventetid for å få hjelp, avhengig av hvor stor pågangen blir.

Felles beskjeder til alle vil bli gitt som oppslag under "Beskjeder" på kurswebsidene og/eller under "Piazza"  på kurswebsidene. Det blir med relativt stor sannsynlighet behov for noen justeringer underveis. Det anbefales derfor sterkt at man sjekker Beskjeder og Piazza minst en eller to ganger daglig for sikkerhets skyld.

Det er mulig å sende spørsmål per email til kursansvarlig eller å legge inn spørsmål på Piazza. Vi vil svare på slike henvendelser så langt vi har kapasitet til dette, men førsteprioritet vil bli gitt studenter som møter fram selv (slik at vi kan gi svar muntlig, for det er mest effektivt). Fjernstudentene vår vil prioriteres i denne sammenhengen, skjønt svar kan komme ganske sent i forhold til når spørsmålet ble stilt.

 

Arbeidet med oppgaven


Det er fullt mulig å jobbe enkeltvis eller i små grupper mens man arbeider med prosjektoppgaven. Det er ofte en klar fordel å diskutere løsningene med andre for å få klargjort egne tanker og argumenter på en best mulig måte. 

Det er også mulig å jobbe sammen om dataprogrammene som skal lages. Det er likevel et helt absolutt krav at alle som bruker programmer som er utviklet av flere studenter, må skjønne programmene fullt ut på samme nivå som om man hadde skrevet programmet selv.

Alle må levere sin egen rapport. Dersom man har samarbeidet en god del med andre studenter og brukt programvare utviklet sammen og evt også bruker noen figurer utviklet sammen, må man angi på første side av rapporten hvem man har samarbeidet med. Det trekker verken opp eller ned i “karakter” om man har samarbeidet eller ikke (bare indirekte gjennom at rapporten kanskje har blitt bedre dersom man har samarbeidet på en god måte).

MERK: Prosjektoppgaven skal levers i Devilry med anonym innlevering. Du må ikke skrive navnet ditt på besvarelsen, bare kandidatnummer. MEN husk å få med kandidatnummeret!!! Om du har arbeidet en del sammen med andre studenter, angir du også dem bare ved kandidatnummeret deres.

 

Rapporten


Rapporten skal bygges opp som en teknisk/vitenskapelig rapport. Standard opplegg for en vitenskapelig artikkel vil neppe egne seg helt siden prosjektoppgaven består av til dels separate deler og til dels mange underoppgaver. Det er litt av utfordringen med arbeidet å forsøke å strukturere stoffet slik at det virker naturlig for leseren gitt at oppgaven er som den er.

Rapporten må skrives i en eller annen tekstbehandler (LaTeX, Word, FrameMaker, ...), og alle figurer skal innplasseres sammen med teksten. Listing av programkode er mest naturlig å gi som et vedlegg til selve rapporten, men ALT må inkluderes i EN pdf-fil. 

Vi gir nærmere detaljer om krav til rapporten etter at arbeidet med prosjektoppgaven har startet.

 

Arbeidet før/etter prosjektoppgaven


Fredag 29. april blir det vanlig forelesning. Vi starter da med kapittel 11: Geometrisk optikk.

Tirsdag 10. mai tar vi hoveddelen av kaptittel 11, og på regneverksted 11. og 12. mai er obligen knyttet til kapittel 11.

Uka etter har vi undervisning i kapittel 14 (Koherens ++) med oblig for dette kapitlet, og uka deretter kapittel 15, men uten oblig.

Pass på at dere har nok godkjente obliger (etter tidligere angitt gruppering). I siste del av mai må vi levere fra oss oversikten til fakultetet, så da må alt være på plass!

 

Dersom dere har behov for enda mer info før prosjektoppgaven starter, er det fint om du sender en epost til foreleser.

 

Vi håper at arbeidet med prosjektoppgaven vil bli en fin tid for oss alle!

 

Publisert 27. apr. 2016 09:54 - Sist endret 27. apr. 2016 10:03