Studentrepresentanter

Disse fire er studentrepresentanter for FYS2130 våren 2016: (erstatt AT med @)

 

       Mari Martinussen              mamart AT student.matnat.uio.no

       Live Wang Jensen            livewj AT student.matnat.uio.no

       Joseph Knutson                josephkn AT student.matnat.uio.no

       Fredrik L Winje                 fredrlw AT student.matnat.uio.no

 

Ta kontakt med en av disse i tilfelle du ønsker å komme med innspill til forandringer i opplegget.

Du kan like gjerne ta kontakt med kursansvarlig eller gruppelærere direkte dersom du synes det er greit. Vi biter ikke   :)

Studentrepresentantenes oppgave generelt er å fange opp stemninger og selv gjøre seg refleksjoner som kursledelsen kan ha nytte av å kjenne til. Det blir 2-3 møter mellom studentrepresentantene og kursledelsen i løpet av semesteret. I tillegg skal studentrepresentantene være med på en formell evaluering av kurset i slutten av semesteret.

Vi satser på et fint samspill !

Publisert 15. feb. 2016 10:39