Ukeplan for V2016

Tema for de ulike ukene i FYS2130 våren 2016.

Tentativ plan. Datoer gjelder forelesningene (fredager og tirsdager). Planen kan bli endret underveis i semesteret. Første utkast utarbeidet 11. des. 2015.

 • Tid Tema pluss andre opplysninger
   19., 22., 26. jan

  Intro til kurset + kvalitativ intro til fouriertransformasjon (spesielt opplegg siden stoffet synes å kreve ekstra modning).  
  Kapittel 1: Fri og dempede svingninger.
  Obligatorisk fremmøte første forelesning 19. januar kl 1415-1600.

   29. jan + 2. feb  Kapittel 2: Tvungne svingninger og resonans
  5. + 9. feb  Kapittel 4: Fourieranalyse (mesteparten)  (MERK Kap. 3 før kap 4.)
  12. + 16. feb  Kapittel 4: Fourieranalyse (resten) + Kapittel 3: Numeriske løsningsmetoder
   19. + 23. feb  Kapittel 5: Bølger
   26. feb + 1. mar  Kapittel 6: Lyd
   4. + 8. mar  Kapittel 7: Vannbølger og dispersjon
  11. mar + 29. mar  Kapittel 8: Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger
  (NB: Ikke ordinære forelesninger/regneverksted i uke11 pga
  hjemmeeksamen i FYS2140 og ikke i uke 12 pga påske.)

   1. + 5. apr

   Kapittel 9: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon, dobbeltbrytning
  MERK: Les om spesielle ordninger for denne obligen.

   8. + 12. apr  Kapittel 10: Lysmåling, dispersjon av lys, farger.
   15. + 19. apr Kapittel 12: Interferens og diffraksjon
   22. + 26. apr Kapittel 13: Wavelettransformasjon
   29. apr + 10. + 13. mai Kapittel 11: Geometrisk optikk
   1. - 9. mai

   Prosjektoppgave. Intensivt arbeid vel en uke. Legges ut søndag 1. mai ca kl 1200.
  MÅ leveres senest 9. mai før kl 11,00. Veiledning tilgjengelig store deler av uka 1.-6. mai,
  for det meste på rom FØ434 (men iblant på rom FV329, se oppslag).

   20. + 24. mai  Kapittel 14: Koherens, dipolstråling og laser. 
   27. + 31. mai  Kapittel 15: Skinndybde og bølgeledere. + Eksamensforberedelser.
   3. juni  Eksamensforberedelser. Foreleser repeterer sentralt stoff dersom det er ønske om dette.
   10. juni  Eksamen
   
Publisert 11. des. 2015 12:23 - Sist endret 7. apr. 2016 08:23