Veiledning-info

Siden prosjektoppgaven inngår som en del av "eksamen" (teller 25 % mens eksamen teller 75 %), vil veiledningen ved arbeidet med prosjektoppgaven bli litt annerledes enn ved vanlige obliger. Vi vil ved prosjektoppgaven i mindre grad enn ellers fortelle akkurat hva du skal gjøre eller gi direkte svar på konkrete problemer dere har. Vi vil forsøke å heller gi tips til hvordan du selv kan finne ut av det du lurer på og forsøke å få deg selv til å forbedre argumentasjonen din. Det er DU som må forme dine egne tanker og argumenter, og ulike studenter vil med stor sannsynlighet komme ut med noe ulike vurderinger og konklusjoner. Det er ikke noe fasitsvar vi skal fram til. Det er en situasjon som du vil kunne møte mange ganger senere i en fremtidig jobb.

Når det er sagt vil jeg likevel legge til: Dere kan spørre oss om hva som helst som er relevant for prosjektoppgaven. Det er vi som er lærere som vil vurdere hvor langt vi vil gå i veiledningen. Du må bare ikke føle deg snytt dersom vi ikke gir like konkret hjelp som det vi ofte gjør ved arbeid med obliger.

Tid for veiledning: 

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Kl. 09:00 - 15:00 på rom FØ 434.

Blir det fullt, kan dere forsøke å jobbe på FV329 eller Store Fy Lesesal og heller stikke innom FØ434 når dere ønsker hjelp.

Torsdag: kl 10:00 - 14:00 på rom FØ434.

Dersom dere ikke kommer inn i bygningen denne dagen kan dere ringe 93 45 11 91, så kommer vi og låser opp.

 

Lykke til med arbeidet !

 

 

Publisert 2. mai 2016 08:33