Om innlevering av obliger

Det er 14 obliger i kurset. Det anbefales meget sterkt at alle obligene gjøres, men det er ikke nødvendig å levere alle. Kravet er at minst åtte av obligene må være godkjent (og prosjektoppgaven gjennomført) for å få lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente obliger betyr i praksis:

  • Minst tre av obligene 1-5 må være godkjent
  • Minst tre av obligene 6-10 må være godkjent
  • Minst to av obligene 11-14 må være godkjent

Innleveing elektronisk i Devilry

Vi anbefaler at du skriver besvarelsen/løsningene for hånd og scanner inn arkene og leverer alt som en pdf-fil til Devilry.

Frister

Innleveringsfrist er tirsdag kl 15 en uke etter at temaet ble først forelest. Obliger vil vanligvis bli "rettet" senest en uke etter innleveringsfristen. Enkelte uker blir fristen for innlevering forskjøvet på grunn av spesielle detaljer. Detaljer vil bli gitt i skrivet hvor vi angir hvilke oppgaver som inngår i obligen.

Godkjenning

Om lag 70% av obligen må besvares tilnærmet korrekt for å få obligen godkjent. Ikke-godkjente obliger kan ikke leveres nok én gang.

Tilbakemeldinger

Godkjentlister blir tilgjengelig på Devilry. Du bør sjekke en gang iblant at opplysningene der er korrekte og si fra dersom du finner feil.

Dersom du ønsker at retterne skal gi tilbakemelding på det du har gjort (i form av kommentarer gitt i Devilry), må du sette en tydelig ring rundt JA på obligens forside. Ellers vil retter bare vurdere om obligen kan godkjennes eller ikke. Det forventes at dersom du markerer at du ønsker tilbakemelding, så leser du faktisk gjennom de kommentarene som er gitt! Ønsker du ytterligere forklaringer, må du ta kontakt med retter personlig og ha obligen med deg. Kontaktinfo for retterne finner du under semestersiden (høyere side, under faglærere).

Gruppelærer kommenterer stort sett bare detaljer som har noe å si for "godkjent" eller "ikke godkjent". Dersom du stiler høyt og ønsker en A eller en B og ønsker å få greie på finere detaljer der du har et forbedringspotensiale, anbefaler vi at du tar med deg en tilbakelevert oblig på regneverkstedet og spør en av lærerne våre om ytterligere kommentarer muntlig der og da. Prøv i så fall å unngå de travleste periodene på regneverkstedet.

Regneverksted

Det tilbys hjelp/veiledning til ukens oppgavesett på regneverkstedet på rom FV329 (Datalaboratorium) hver onsdag mellom kl 12:15 og 16:00 og hver torsdag mellom kl 08:15 og 12:00. Du kan velge hvilket tidspunkt du dukker opp, og du kan bli med både onsdagen og torsdagen så langt plassen tillater det. Det blir en felles gjennomgang av "diskusjonsoppgavene", foreløpig ca kl 13:30 på onsdager og ca kl 09:30 på torsdager.

UDet er meget lurt å delvis jobbe alene med oppgavene og delvis diskutere dem med medstudenter, gruppelærer eller foreleser. Vær spesielt oppmerksom på at praktisk talt alle vil ha bruk for hjelp til noen av oppgavene i kurset, og da er det like godt først som sist å bli vant med å spørre og diskutere oppgaver med andre. Venter du for lenge med det, blir bøygen mye større enn den bør være! Det er ingen spørsmål som er for banale til å ta opp, så ikke sett en unødvendig sperre for deg selv. 

Læringsutbyttet er ofte mye bedre dersom du diskuterer løsninger med andre innimellom. Dessuten er det viktig å bli vant til dette med tanke på senere jobb. I dag jobber praktisk talt ingen alene hele tiden. Vi må lære å kunne diskutere fag med andre på en rasjonell og effektiv måte! La FYS2130 bli en arena hvor du oppøver rasjonell og effektiv faglig diskusjon med andre!

Publisert 23. jan. 2017 14:46 - Sist endret 16. mai 2017 10:41