Tema for ukene

Tentativ plan. Datoer gjelder forelesningene (mandager og tirsdager). Planen kan bli endret underveis i semesteret.

Tid Tema
Ukeplan FYS2130 vår 2017
16.01. + 17.01. (uke 03) Kapittel 2: Fri og dempede svingninger
23.01. + 24.01. (uke 04) Kapittel 3: Tvungne svingninger og resonans
30.01. + 31.01. (uke 05) Kapittel 4: Numeriske løsningsmetoder
06.02. + 07.02. (uke 06) Kapittel 5: Fourieranalyse
13.02. + 14.02. (uke 07) Kapittel 6: Bølger
20.02. + 21.02. (uke 08) Kapittel 7: Lyd
27.02. + 28.02. (uke 09) Kapittel 8: Vannbølger og dispersjon
06.03. + 07.03. (uke 10) Kapittel 9: Elektromagnetiske bølger
13.03. + 14.03. (uke 11) Kapittel 10: Refleksjon, transmisjon og polarisasjon
20.03. + 21.03. (uke 12) ingen forelesning/regneverksted pga hjemmeeksamen i FYS2140
27.03. + 28.03. (uke 13) Kapittel 12: Geometrisk optikk
03.04. + 04.04. (uke 14) Kapittel 13: Interferens og diffraksjon
10.04. + 11.04. (uke 15) Påske
18.04. (uke 16) Kapittel 11: Lysmåling, dispersjon av lys, farger
24.04. + 25.04. (uke 17) Kapittel 14: Wavelettransformasjon
01.05. – 09.05. (uke 18&19) Prosjektoppgave
15.05. + 16.05. (uke 20) Kapittel 15: Koherens, dipolstråling og laser
22.05. + 23.05. (uke 21) Kapittel 16: Skinndybde og bølgeledere
29.05. (uke 22) Eksamensforberedelser

 

Publisert 19. des. 2016 14:20 - Sist endret 28. mars 2017 12:02